Jakie są typy programów MBA? cz. 1

Jakie są typy programów MBA? cz. 1

Przed podjęciem decyzji o wyborze studiów MBA lub wzięciem udziału w wydarzeniu prezentującym różne programy, ważne jest zrozumienie, jakie mamy do dyspozycji typy programów Master of Business Administration. Różnice pomiędzy typami programów są znaczne, więc dobrze jest się z nimi zapoznać, by wybrać najlepsze dla siebie studia. Ponadto podczas spotkania z przedstawicielami studiów można zapytać się, jakiego typu jest oferowany program. Gdy wiemy, czego szukać, możemy jeszcze bardziej zbadać swoje opcje, omawiając swoje plany studiów twarzą w twarz z przedstawicielami uczelni i absolwentami.

W związku z tym, że typów studiów jest wiele a cała tematyka dosyć skomplikowana przygotowaliśmy cykl dwóch artykułów, w których prezentujemy ten skomplikowany temat związany z tematyka różnych typów studiów MBA. W pierwszej części zaprezentujemy podział z punktu widzenia czasu trwania i organizacji studiów, w drugiej zaś z punktu widzenia dojrzałości czy stopnia umiędzynarodowienia studentów.

Studia MBA można podzielić ze względu na wiele kryteriów. Jednymi z najczęściej spotykanych podziałów są:

  1. kryterium czasu trwania i organizacji studiów MBA,
  2. kryterium stopnia dojrzałości zawodowej i umiędzynarodowienia studentów.


Z punktu widzenia czasu trwania i organizacji studiów, studia MBA dzielimy na:

Studia MBA w pełnym wymiarze godzin (Full-time MBA)

MBA w pełnym wymiarze czasu to studia trwające od roku do dwóch lat w pełnym wymiarze godzin studiów. Oznacza to, że uczestnicy uczęszczają na zajęcia w dni powszednie w szkole biznesu i poświęcają ok. 8 godz. dziennie na uczelni. Tego typu studia wymagają więc poświęcenia od 12 do 24 miesięcy swojego życia w takim stopniu, że pozostaje bardzo mało czasu, jeśli w ogóle, na dodatkowe zajęcia, podróże lub zajęcia rekreacyjne. Studia Full-time MBA oferują możliwość wykonania zmiany ścieżki kariery zawodowej nie tylko w obszarze zmiany stanowiska (awans) lub pracodawcy, ale również w zakresie obszaru zainteresowań czy branży. Studia tego typu są dedykowane raczej młodszym osobom, które po przepracowaniu pewnego czasu w firmie podjęły decyzję o zmianie swojej kariery.

Tego typu, dwuletnie programy MBA są najbardziej powszechne w Ameryce Północnej. Pozwalają uczestnikom zanurzyć się w studiach i często zapewniają czas na rozpoczęcie stażu. Roczne programy MBA są normą w Europie. Programy te są niezwykle intensywne i czasochłonne, ponieważ wszystko jest nauczane w ciągu 12 miesięcy. Nie ma możliwości odbycia stażu (pracy w czasie studiów), gdyż nie starcza na to czasu.

W Polsce studia Full-time MBA nie są w zasadzie oferowane. Ich odpowiednikiem są studia dzienne lub wieczorowe.

Studia MBA w niepełnym wymiarze godzin (Part-time MBA)

Studia MBA w niepełnym wymiarze godzin to odpowiednik studiów w pełnym wymiarze godzin (Full-time MBA), ale prowadzone w trybie wieczorowym. Ze względu na to studia Part-Time trwają zwykle przez trzy lub więcej lat. Uczestnicy tego typu studiów mogą kontynuować pracę podczas nauki, ponieważ zajęcia odbywają się wieczorami lub w weekendy.

Podobnie jak studia w pełnym wymiarze godzin, studia Part-time MBA nie są w zasadzie oferowane w Polsce.

Przyspieszone studia MBA

Przyspieszone studia MBA to odmiana dwuletniego programu w pełnym wymiarze godzin. Uczestnicy mogą oczekiwać bardziej intensywnego harmonogramu zajęć. Pomiędzy semestrami jest również mniej czasu, a przerwa letnia jest znacznie krótsza niż zwykle. Przyspieszone MBA zazwyczaj trwają rok.

Studia MBA online

Wiele szkół biznesu zareagowało na potrzeby uczestników i obecnie oferuje online dyplom MBA. Uczestnicy mogą zdobyć kwalifikacje w zaciszu własnego domu i zastosować je natychmiast w codziennej pracy. Jednak nauka online wymaga wysokiego poziomu samodyscypliny i zarządzania czasem.

Początkowo uważano, że programy MBA online i nauczania na odległość nie mają takiego samego kalibru, jak tradycyjne oferowane na kampusie - uczestnicy byli postrzegani jako nieobecni na debatach w klasie i interakcji z kolegami. Jednak wielu pracodawców zdało sobie teraz sprawę z tego, że tradycyjne studia MBA wymagają od uczestnika wielu poświęceń i pracy, dlatego dziś online dyplom MBA jest tak samo ceniony przez pracodawców jak MBA uzyskany w klasie.

Studia MBA na odległość

Kluczową różnicą między studiami MBA na odległość a online jest to, że pierwsze z nich wymagają, aby uczestnicy uczęszczali na zajęcia w pewnym momencie podczas studiów. Zwykle w trakcie studiów MBA na odległość przez większość czasu uczestnicy korzystają z materiałów online - interaktywne wideo, nagrane wideo, telekonferencje oraz kursy komputerowe online lub offline. Jednakże w pewnym momencie przyjeżdżają na kampus uczelni i dokańczają przedmioty w rzeczywistym środowisku, zdają egzaminy etc.

Wiele programów MBA do nauczania na odległość wymaga również od uczestników organizowania spotkań z kolegami z klasy „online”, a także uczestniczenia w zajęciach, zazwyczaj odbywających się w weekendy, o różnych porach przez cały czas trwania programu. Ten rodzaj studiów może czasami być określany jako kształcenie mieszane (blended learning) zwłaszcza, że szkoły biznesowe w co raz większym stopniu korzystają z technologii mobilnych lub inteligentnych.

Modułowe studia MBA

Modułowe studia MBA to zwykle studia, w których zajęcia są pogrupowane w dosyć intensywne bloki, moduły zajęciowe. Studia takie wymagają od uczestników poświęcenia czasu na przebywanie w klasie na przydzielone okresy czasu (zwykle kliku, rzadko kilkunastu dni) raz na kilka, kilkanaście tygodni (zamiast zajęć tygodniowych lub dwutygodniowych). Wymaga to od uczestników dłuższych przerw w pracy, ale niektórzy decydują się poświęcić swój urlop lub tygodnie urlopu na naukę, w wyniku czego spędzają mniej czasu poza biurem.

Obciążenie każdego modułu jest duże i oczekuje się, że uczestnicy skupią się całkowicie na swoim zaangażowaniu w naukę w tym czasie. W zależności od miejsca zamieszkania niektórzy uczestnicy podróżują do innego kraju w celu wzięcia udziału w zajęciach z danego modułu. Studia takie trwają zwykle od jednego lub dwóch lat.

O drugim podziale studiów (z punktu widzenia dojrzałości i stopnia umiędzynarodowienia studentów studiów MBA) napiszemy w przyszłym miesiącu. Czytaj cz. II artykułu...

Źródło: topmba.com, redakcja: MBAPortal


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

redaktor MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl