Ze względu na brak jednoznacznych regulacji związanych z programem studiów MBA oraz procedurami wydania dyplomów, studia te mogą być prowadzone przez dowolną organizację edukacyjną. Jednakże należy pamiętać, że tylko studia podyplomowe MBA zwalniają z obowiązku zdania egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W związku z tym, przed podjęciem studiów należy sprawdzić czy wybrane studia są organizowane przez organizację, która ma prawo wydawania dyplomów studiów podyplomowych zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Poniżej prezentujemy listę studiów, których ukończenie kończy się otrzymaniem dyplomu studiów podyplomowych.

Programy MBA z dyplomem studiów podyplomowych

Programy nieaktualne

Executive Masters of Business Administration - WSHiU w Poznaniu Executive MBA - Akademia Leona Koźmińskiego (w języku angielskim) Executive MBA - Akademia WSB Executive MBA - Francuski Instytut Zarządzania Executive MBA - Uniwersytet Gdański (EMBA UG) Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Executive MBA - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Executive MBA - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Executive MBA (online) - Akademia WSB Executive MBA Poznań-Atlanta International MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie International MBA in Strategy, Programme and Project Management - Politechnika Gdańska Master of Business Administration - WSSP w Lublinie Master of Business Administration - Zdrowie MBA - Akademia WSB MBA - Politechnika Rzeszowska MBA - Polsko-Francuski Program Studiów w Zakresie Zarządzania - Uniwersytet Łódzki MBA - Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu MBA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie MBA (online) - Akademia WSB MBA DEFENSE & SECURITY MBA dla MŚP MBA HR - Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie MBA IT - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie MBA Management 4.0 MBA Process Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Project Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Robotic Process Automation ( 100% online ) - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych ( 100% online ) - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Six Sigma MBA w ochronie zdrowia MBA w ochronie zdrowia (online) MBA w ochronie zdrowia dla Pielęgniarek i Położnych MBA w ochronie zdrowia dla Pielęgniarek i Położnych (online) MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych - Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE


Programy MBA w Polsce