Ze względu na brak jednoznacznych regulacji związanych z programem studiów MBA oraz procedurami wydania dyplomów, studia te mogą być prowadzone przez dowolną organizację edukacyjną. Jednakże należy pamiętać, że tylko studia podyplomowe MBA zwalniają z obowiązku zdania egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W związku z tym, przed podjęciem studiów należy sprawdzić czy wybrane studia są organizowane przez organizację, która ma prawo wydawania dyplomów studiów podyplomowych zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Poniżej prezentujemy listę studiów, których ukończenie kończy się otrzymaniem dyplomu studiów podyplomowych.

Programy MBA z dyplomem studiów podyplomowych

Programy nieaktualne

Executive Masters of Business Administration - WSHiU w Poznaniu Executive MBA - Akademia Leona Koźmińskiego (w języku angielskim) Executive MBA - Francuski Instytut Zarządzania Executive MBA - Uniwersytet Gdański (EMBA UG) Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Executive MBA - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Executive MBA - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Executive MBA Poznań-Atlanta International MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie International MBA in Strategy, Programme and Project Management - Politechnika Gdańska Master of Business Administration - WSSP w Lublinie Master of Business Administration - Zdrowie MBA - Badania kliniczne MBA - Górnictwo i Energetyka MBA - Pharmaceutical Management MBA - Politechnika Rzeszowska MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu MBA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie MBA - Zarządzanie Bezpieczeństwem MBA - Zarządzanie w Agrobiznesie MBA - Zarządzanie w IT MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia MBA DEFENSE & SECURITY MBA dla MŚP MBA IT - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie MBA Management 4.0 MBA Process Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Project Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Przywództwo i Coaching MBA Robotic Process Automation ( 100% online ) - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych ( 100% online ) - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Six Sigma MBA Zarządzanie Technologiami Wodorowymi


Programy MBA w Polsce

Media Społecznościowe

Katalog programów MBA

Zestawienie utworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA. Programy są przestawione w kolejności alfabetycznej. W zestawieniu pojawiają się następujące oznaczenia:
- program zagraniczny
- program ma aktywowaną prezentację zaawansowaną
- program z akredytacją
- Stowarzyszenie / Klub Absolwentów

Zestawienie utworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA. Programy są przestawione w kolejności alfabetycznej. W zestawieniu pojawiają się następujące oznaczenia:
- program zagraniczny
- program ma aktywowaną prezentację zaawansowaną
- program z akredytacją
- Stowarzyszenie / Klub Absolwentów