MBA Portal to jedyna w kraju platforma, dostarczająca szczegółowej i rzetelnej wiedzy na temat wszystkich dostępnych w Polsce programów MBA.

Poza bazą programów MBA na stronie www.MBAportal.pl publikowane są także artykuły na temat Master of Business Administration, informacje o publikacjach z tego zakresu planowanych w prasie, a ponadto szczególnie cenne dla potencjalnych kandydatów na studia wywiady z dyrektorami programów, uczestnikami i absolwentami studiów MBA oraz specjalistami HR, zatrudniającymi absolwentów.

Atutem MBA Portal jest próba stworzenia pierwszej w Polsce platformy wymiany doświadczeń pomiędzy absolwentami studiów MBA.
MBA Portal ma także ambicję, by stać się pierwszą w Polsce profesjonalną płaszczyzną, umożliwiającą nawiązywani kontaktów biznesowych pomiędzy posiadaczami dyplomów MBA, czyli najlepiej wyedukowaną w Polsce kadrą menegerską, a dyrektorami HR, rekrutującymi pracowników na najbardziej prestiżowe stanowiska największych koncernów.

- W Polsce dostępnych jest około siedemdziesięciu programów Master of Business Administrator. Tygodnik „Wprost", który przygotowuje najbardziej prestiżowy i najważniejszy ranking MBA w naszym kraju, prezentuje 34 programy, natomiast pozostałe rankingi uwzględniają zaledwie kilka do kilkunastu programów MBA. Jednym z celów, który przyświecał nam w chwili tworzenia MBA Portal, było rzetelne poinformowanie osób zainteresowanych podjęciem studiów MBA o wszystkich możliwych programach MBA w naszym kraju. Wierzymy, że to pomoże niezdecydowanym na wybór najlepszego, z punktu widzenia jednostkowych interesów i ścieżek kariery, programu MBA - mówi Jakub Leszczyński, twórca MBA Portal.

Działalność MBA Portal dostrzegły i doceniły dwa branżowe pisma regularnie czytane w największych korporacjach: „Puls Biznesu" i „Gazeta Prawna". MBA Portal w sposób aktywny włączył się w tworzenie dodatków tematycznych poświęconych studiom MBA, opublikowanych w każdym z dwóch dzienników.

osoby i redakcje zainteresowane z nami prosimy o kontakt: media@mbaportal.pl

Media Społecznościowe

O MBA Portal

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl