Jakie są typy programów MBA? cz. 2

Jakie są typy programów MBA? cz. 2

Wybór właściwych studiów MBA nie jest prostym zadaniem. Studia powinny być dopasowane do naszego rozwoju kariery, zainteresowań itp. Wybór właściwego programu może w przyszłości zaważyć na naszym zadowoleniu z ukończenia studiów i ich wpływie na dalszą karierę zawodową.

Oferta studiów jest szeroka i same studia są dosyć zróżnicowane. Dlatego przygotowaliśmy cykl dwóch artykułów na ten temat. W pierwszym artykule (link) zaprezentowaliśmy podział studiów MBA ze względu na czas trwania studiów. W tym artykule pokazujemy podział z punktu widzenia dojrzałości oraz stopnia umiędzynarodowienia studentów.

Z punktu widzenia dojrzałości i stopnia umiędzynarodowienia studentów, studia MBA dzielimy na:

Executive MBA (EMBA)

Programy Executive MBA (EMBA) to studia przeznaczone dla doświadczonego profesjonalisty, który nie może sobie pozwolić na zbyt intensywną naukę oraz przerwę w pracy. Program EMBA jest dostarczany w formacie w studiów w niepełnym wymiarze godzin przez okres od 12 do 24 miesięcy, co pozwala uczestnikom na naukę podczas pracy zawodowej.

Szkoły biznesu poszukują uczestników EMBA o wysokim poziomie doświadczenia menedżerskiego (minimum 5 lat; przeciętnie dziesięć lat doświadczenia zawodowego), w wyniku czego kandydaci EMBA są zazwyczaj bardziej dojrzali niż ich koledzy na studiach MBA. Ze względu na charakter EMBA uczestnicy wymagają wsparcia i często pomocy finansowej ze strony organizacji. Zgoda pracodawcy na podjęcie studiów przez pracownika ma kluczowe znaczenie dla EMBA, ponieważ z jednej strony zapewnia uczestnikom finansowanie studiów, z drugiej zaś umożliwia im pogodzenia obowiązków zawodowych ze studiowaniem. Grupy studenckie w czasie studiów EMBA, są skrupulatnie dobierane przez organizatorów tak, aby składały się przedstawicieli kadry kierowniczej o różnym pochodzeniu, doświadczeniu oraz funkcjach czy stanowiskach.

Studia Executive MBA są jednymi z najpopularniejszych studiów MBA oferowanych w Polsce.

Studia MBA

Studia MBA są zwykle przeznaczone dla młodszej kadry menedżerskiej tj. osób, które mają min. 3 i średnio 5 letnie doświadczenie zawodowe. Są to studia skupiające się zwykle na bardziej operacyjnym aspektach zarządzania. Są to studia o zdecydowanie mniejszym nastawieniu na zagadnienia strategiczne. Studia MBA trwają zwykle od jednego lub dwóch lat.

Studia MBA są na równi popularne w Polsce ze studiami Executive MBA.

Globalne studia MBA (znane również jako GMBA)

Globalne studia EMBA to studia MBA/EMBA, w których uczestnicy doświadczają nie tylko innego środowiska w klasie, ale także różnych krajów i kultur. Globalne programy MBA są często programami łączonymi między różnymi szkołami lub kampusami tej samej szkoły w różnych zakątkach globu. Globalne programy MBA są zazwyczaj droższe od pozostałych typów studiów MBA. Uczestnicy często nie są w stanie pogodzić studiów z pracą, gdyż studiowanie jest związane z podróżami na okres kilkunastu tygodni do odległych kampusów. Jednak możliwość studiowania w różnych ośrodkach finansowych i biznesowych na całym świecie tylko zwiększa atrakcyjność programów oraz zdobywane na nich doświadczenie.

International studia MBA (znane również jako IMBA)

Studia International MBA są podobne w swoich założeniach do studiów Global MBA, jednakże różnią się od nich intensywnością wyjazdów zagranicznych. Studia IMBA są głównie prowadzone na macierzystym kampusie uczelnie, gdzie przyjeżdżają zagraniczni profesorowie. Wyjazdy studentów ograniczają się zwykle to 2-3 dniowych wyjazdów zagranicznych. Studia IMBA umożliwiają połączenie studiów z pracą zawodową oraz zyskanie wiedzy z dużą ilością międzynarodowego doświadczenia. Programy International MBA są prowadzone wyłącznie w j. angielskim.

Programy International MBA są oferowane przez niektóre uczelnie z Polski.

Wspólne programy MBA (Joint MBA)

Wspólne programy MBA to programy prowadzone przez konsorcja kliku uczelni. Są one podobne stylem do studiów Global MBA. Oferują ten sam wspólny program MBA dla uczestników zlokalizowanych w oddalonych od siebie kampusach. W czasie studiów uczestnicy programu z jednego kampusu mogą lub czasami muszą wyjechać na jeden semestr na inny kampus. Dzięki temu mogą doświadczyć różnych stylów nauczania i programów nauczania na różnych kampusach, będąc jednocześnie pewnym, że kończą ten sam program. Programy te mogą być dostarczane przez dwie do sześciu instytucji partnerskich.

Kursy typu MBA

Kursy typu MBA to kilkutygodniowe cykle szkoleń, który przypominają swoją strukturą i zakresem studia MBA. Jednakże są to uproszczone zestawy szkoleń, które nie gwarantują uzyskania takiej wiedzy jak pełnowartościowe studia MBA.

Kursy typu MBA są oferowane przez uczelnie i instytucje szkoleniowe w Polsce.

Biorąc pod uwagę ilość typów studiów MBA (kryterium organizacji czy ten umiędzynarodowienia) warto porządnie się zastanowić jaki typ pasuje do trybu życia i ścieżki kariery zawodowej kandydata.

Życzymy udanych decyzji.

Zespół MBAPortal

Źródło: topmba.com, redakcja: MBAPortal


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

redaktor MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl