Istnieje wiele sposobów na dofinansowanie kosztów udziału w studiach MBA. W przypadku dofinansowania studiów ze środków Unii Europejskiej lub programów rządowych i samorządowych konieczne jest, aby program znajdował się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonych przez PARP. Jest to szczególnie ważne w przypadku studiów prowadzonych przez firmy szkoleniowe lub inne organizacje nie posiadające statusu uczelni wyższej. Na tej liście prezentujemy te programy, które zgodnie z deklaracją organizatorów zostały wpisane do BUR.

Programy MBA zgłoszone do Bazy Usług Rozwojowych

Programy nieaktualne

Executive MBA - Collegium Humanum Executive MBA - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy MBA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Programy MBA w Polsce

Media Społecznościowe

Katalog programów MBA

Zestawienie utworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA. Programy są przestawione w kolejności alfabetycznej. W zestawieniu pojawiają się następujące oznaczenia:
- program zagraniczny
- program ma aktywowaną prezentację zaawansowaną
- program z akredytacją
- Stowarzyszenie / Klub Absolwentów

Zestawienie utworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA. Programy są przestawione w kolejności alfabetycznej. W zestawieniu pojawiają się następujące oznaczenia:
- program zagraniczny
- program ma aktywowaną prezentację zaawansowaną
- program z akredytacją
- Stowarzyszenie / Klub Absolwentów