Istnieje wiele sposobów na dofinansowanie kosztów udziału w studiach MBA. W przypadku dofinansowania studiów ze środków Unii Europejskiej lub programów rządowych i samorządowych konieczne jest, aby program znajdował się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonych przez PARP. Jest to szczególnie ważne w przypadku studiów prowadzonych przez firmy szkoleniowe lub inne organizacje nie posiadające statusu uczelni wyższej. Na tej liście prezentujemy te programy, które zgodnie z deklaracją organizatorów zostały wpisane do BUR.

Programy MBA zgłoszone do Bazy Usług Rozwojowych

Programy nieaktualne

Executive Masters of Business Administration - WSHiU w Poznaniu Executive MBA - Akademia WSB Executive MBA - Francuski Instytut Zarządzania Executive MBA - Uniwersytet Gdański (EMBA UG) Executive MBA - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Executive MBA - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Executive MBA (online) - Akademia WSB International MBA in Strategy, Programme and Project Management - Politechnika Gdańska Master of Business Administration - Zdrowie MBA - Akademia WSB MBA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie MBA (online) - Akademia WSB MBA dla MŚP MBA Process Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Project Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych ( 100% online ) - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Six Sigma MBA w ochronie zdrowia MBA w ochronie zdrowia (online) MBA w ochronie zdrowia dla Pielęgniarek i Położnych (online)


Programy MBA w Polsce