Istnieje wiele sposobów na dofinansowanie kosztów udziału w studiach MBA. W przypadku dofinansowania studiów ze środków Unii Europejskiej lub programów rządowych i samorządowych konieczne jest, aby program znajdował się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonych przez PARP. Jest to szczególnie ważne w przypadku studiów prowadzonych przez firmy szkoleniowe lub inne organizacje nie posiadające statusu uczelni wyższej. Na tej liście prezentujemy te programy, które zgodnie z deklaracją organizatorów zostały wpisane do BUR.

Programy MBA zgłoszone do Bazy Usług Rozwojowych

Programy nieaktualne

Executive Masters of Business Administration - WSHiU w Poznaniu Executive MBA - Francuski Instytut Zarządzania Executive MBA - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Executive MBA - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Executive MBA - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu International MBA in Strategy, Programme and Project Management - Politechnika Gdańska MBA - Badania kliniczne MBA - Górnictwo i Energetyka MBA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie MBA - Zarządzanie Bezpieczeństwem MBA - Zarządzanie w Agrobiznesie MBA - Zarządzanie w IT MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia MBA dla MŚP MBA Lean Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Process Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Project Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych ( 100% online ) - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA w Administracji Publicznej - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu MBA w Ochronie Zdrowia - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu


Programy MBA w Polsce

Media Społecznościowe

Katalog programów MBA

Zestawienie utworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA. Programy są przestawione w kolejności alfabetycznej. W zestawieniu pojawiają się następujące oznaczenia:
- program zagraniczny
- program ma aktywowaną prezentację zaawansowaną
- program z akredytacją
- Stowarzyszenie / Klub Absolwentów

Zestawienie utworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA. Programy są przestawione w kolejności alfabetycznej. W zestawieniu pojawiają się następujące oznaczenia:
- program zagraniczny
- program ma aktywowaną prezentację zaawansowaną
- program z akredytacją
- Stowarzyszenie / Klub Absolwentów