W kierunku uczciwych i odpowiednich rankingów

W kierunku uczciwych i odpowiednich rankingów

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rankingi uczelni i studiów stały się wszechobecnym zjawiskiem w życiu większości szkół biznesu. Niestety zjawiskiem często niewygodnym dla uczelni. Wzrost lub spadek pozycji w rankingu powoduje bowiem silne emocje zarówno wśród pracowników uczelni, uczestników studiów jak i kandydatów. Niektórzy mówią nawet o rankingach „fetyszyzmu”.

Władze uczelni, dziekani i wykładowcy często przejawiają skrajne emocje w stosunku do rankingów. Emocje te zależą od wyników. W przypadku korzystnej pozycji rankingi są chwalone, w przypadku słabszych wyników krytykowane i kwestionowane.

Adresatami rankingów są (powinni być) przyszli studenci lub pracownicy naukowi uczelni a nie ich władze. Wyniki rankingów powinny służyć tym osobom w ocenie jakości nauczania oferowanej przez wybraną uczelnie lub program. Ponadto powinny one umożliwić przejrzyste porównanie wybranych parametrów uczelni tak, aby łatwiej móc poznać silne i słabe strony uczelni.

Dzisiejsi i przyszli studenci oraz młodzi wykładowcy są bardzo mobilni, ale często napotykają dużą asymetrię informacyjną. Bywają sytuacje, kiedy spotykają się oni z niewielką ilością informacji na temat jakości nauczania, badań lub edukacji dla kadry kierowniczej w poszczególnych szkołach. Bya też, że takie informacje są trudne do zebrania. Obie grupy korzystają zatem w dużym stopniu z „uczciwych i merytorycznie opracowanych rankingów” oferowanych przez niezależne instytucje.

Rankingi MBA w Polsce

W Polsce aktualnie nie mamy żadnego aktualnego rankingu lub innego zestawienia studiów MBA. Najbardziej aktualnym jest ranking Wydawnictwa Perspektywy z 2018 roku oraz Rating MBA z 2016 roku. Jednakże na przestrzeni ostatnich 13 lat, tak długo działa MBA Portal, na rynku występowało kilka innych rankingów MBA m.in. był ranking WPROST, Forbes, Home&Market. Ranking PERSPEKTYW jest najdłużej aktywnym rankingiem studiów MBA w Polsce.

Co sprawia, że ??ranking jest sprawiedliwy i odpowiedni?

Uczciwy i odpowiedni ranking studiów MBA powinien spełniać (przynajmniej) następujące pięć kryteriów:

  1. Ważność: ranking jest dobrze uzasadniony i przeprowadzony za pomocą dobrze udokumentowanej metodologii. Ponadto mierzy to, co twierdzi, że ma mierzyć;
  2. Niezawodność: wyniki rankingu są dokładne, przejrzyste i powtarzalne;
  3. Integralność danych: ranking nie narusza własności danych pozyskanych od uniwersytetów (organizatorzy rankingów nie publikują oraz nie udostępniają indywidulanych danych organizatorów);
  4. Niezależność: organizatorzy rankingu nie pozwalają szkołom biznesu na zakup reklam lub audytów, ani na manipulowanie ich wynikami w rankingu.
  5. Zarządzanie: ranking jest dobrze zarządzany, prowadzi dialog ze szkołami oraz odpowiednio i terminowo odpowiada na pytania ze szkoły biznesu.

Większość rankingów twierdzi, że spełnia te kryteria. Jednakże w interesie nas odbiorców rankingów oraz przedstawicieli uczelni jest ciągłe sprawdzanie organizatorów rankingów czy dotrzymują tych kryteriów. Pamiętajmy też, że każdy nawet najlepszy ranking studiów odzwierciedla tylko fragment rzeczywistość i do pełnego wyboru uczelni lub programu należy korzystać również z innych źródeł informacji.

Źródło: EFMD


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl