Uniwersytet w Zurychu wycofuje się z międzynarodowego rankingu

Uniwersytet w Zurychu wycofuje się z międzynarodowego rankingu

Uniwersytet w Zurychu wycofuje się z rankingu uniwersytetów publikowanego przez magazyn Times Higher Education. Według szwajcarskiego uniwersytetu (jednej z czołowych uczelni w Szwajcarii), rankingi często koncentrują się na wymiernych wynikach, tworząc zachętę do zwiększania liczby publikacji zamiast priorytetowego traktowania jakości ich treści. Władze uniwersytetu twierdzą, że rankingi błędnie sugerują, że kompleksowo mierzą różnorodne osiągnięcia uczelni w zakresie badań i nauczania. W związku z tym Uniwersytet w Zurychu nie będzie już dostarczał danych do rankingu.  

Dlaczego niektóre uniwersytetu otrzymują w rankingach niskie pozycje?

Dla studentów i naukowców międzynarodowe rankingi uniwersytetów stanowią wskazówkę, gdzie powinni studiować lub prowadzić badania. Co zatem kryje się za twierdzeniem Uniwersytetu w Zurychu, że coroczne rankingi dodatku Times Higher Education (THE) nie są warte papieru, na którym zostały napisane? Uczelnia dołączyła do rosnącej listy światowych instutycji edukacyjnych wystawiających słabe oceny oceniającym ich rankingom. Uniwersytet powiedział szwajcarskiej agencji SWI swissinfo.ch, że "rozważa również, czy kontynuować udział w innych międzynarodowych rankingach", takich jak QS, Shanghai i US News and World Report. 

Jednym z problemów stojących przed uniwersytetami, a także przed studentami i naukowcami wybierającymi uniwersytet, jest to, że każdy ranking opiera się na różnych kryteriach, począwszy od osiągnięć badawczych, liczby prac naukowych, jakości nauczania oraz liczby nagród Nobla i innych nagród. Wyjaśnia to, dlaczego pozycje poszczególnych uniwersytetów mogą się znacznie różnić na różnych platformach, które przeprowadzają rankingi. Cześć z nich sprzyja gladiatorskiej rywalizacji uczelni nie mającej nic wspólnego z promocją jakości kształcenia oraz jakości pracy naukowej. 

Rankingi kwestionowane na całym świecie

Uniwersytet w Zurychu nie jest jedyną uczelnią, która odwróciła się od ustalonego systemu rankingów, który zyskał na znaczeniu od czasu, gdy indeks szanghajski pojawił się po raz pierwszy w 2003 roku. We wrześniu ubiegłego roku Uniwersytet w Utrechcie odwrócił się od rankingu THE, twierdząc, że "twórcy rankingów wykorzystują dane i metody, które są wysoce wątpliwe".

W ubiegłym roku organizacje studenckie wezwały uniwersytety do bojkotu "z natury stronniczych" rankingów. Chińskie uniwersytety Nanjing, Renmin i Lanzhou wycofały się z międzynarodowych rankingów w 2022 roku, twierdząc, że są zbyt skoncentrowane na zachodnich standardach, podała gazeta China Daily. W 2022 r. Yale, Harvard i UC Berkeley znalazły się wśród dziesiątek szkół prawniczych i medycznych, które potępiły US News and World Report.

Długa lista skarg

Lista skarg na różne listy rankingowe jest zróżnicowana, począwszy od wadliwej metodologii, elitaryzmu, braku odzwierciedlenia wartości społecznych uniwersytetów, a nawet sugestii przyjmowania płatności w celu zapewnienia wysokiej pozycji w rankingu. Często zdarza się, że organizatorzy rankingów z edycji na edycję zmieniają gwałtownie medotologię rankingu, co powoduje, że wyniki uczelni są nieporównywalne w czasie. Niejednokrotnie zdarza się też, że uczelnie podają nieprawdziwe dane, które nie są weryfikowane w procesie oceny uczelni. To wszystko powoduje, że zmniejsza się wartość rankingu jako miarodajnego źródła informacji o uczelni dla potencjalnych studentów czy pracowników naukowych.  

Redakcja THE stwierdziła, że "żałuje" niedawnej decyzji Uniwersytetu w Zurychu, ale jest otwarte na dalszy dialog i globalną debatę na temat rankingów. THE dodał, że ocena metodologii rankingu przez Uniwersytet w Zurychu "opiera się na fundamentalnym niezrozumieniu" sposobu jego tworzenia. Zaprzecza ona przedkładaniu ilości badań nad ich jakość. Nie wszystkie rankingu uczelni są takie same. Oprócz komercyjnych rankingów medialnych, które przyciągają nagłówki w prasie światowej, niektóre kraje opracowują bardziej wiarygodne systemu oceny, które są opracowywane przez organy edukacyjne.

Uniwersytet w Zurychu jest jedną z około 600 globalnych instytucji edukacyjnych, które przystąpiły do "Coalition for Advancing Research Assessment", inicjatywy utworzonej przez Science Europe, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów i inne organizacje.
Inicjatywa ta określiła mapę drogową dla sprawiedliwej oceny pracy naukowców i uniwersytetów, która "uznaje różnorodne wyniki, praktyki i działania, które maksymalizują jakość i wpływ badań".

Rankingi to nie wszystko

Z kolei Szwajcarska Federalna Politechnika w Lozannie (EPFL) uważa, że obecny system rankingowy uniwersytetów ma ograniczoną wartość. Wskazuje, że wyniki rankingów należy traktować jako pewnego rodzaju “zewnętrznym spojrzeniem” na działania uczelni.  Uniwersytet w Zurychu, podnie jak wiele innych uczelni, radzi studentom i naukowcom, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca do studiowania odrobili więcej “pracy domowej” niż tylko analizowanie rankingów.

Jak korzystać z rankingów przy wyborze studiów?

Korzystają z rankingu przy wyborze stydiów zalecamy dokładne zapoznanie się metodologią rankingu. Zrozumienie kryteriów oceny, sposobu naliczania punktów i metody zbierania oraz weryfikacji danych ma kluczowe znaczenie przy ocenie przydatności rankingu w procesie wyboru uczelni. Dobre rankingi dbają o to aby proces oceny uczelni był maksymalnie transparentny, niezależny i rzetelny.

Jak wybrać właściwe studia? 

Zalecamy wszystkim przyszłym studentom w procesie wyboru uczelnie bazowanie nie tylko na danych pochodzących z jednego czy nawet kilku rankingów, ale przede wszystkim na rzetelnej analizie i porównaniu treści oraz struktury programów studiów. W doborze studiów ważna jest nie tylko pozycja uczelni w rankingu, ale kultura akademicka, prowadzone badania naukowe oraz warunki prowadzenia zajęć. To, co najważniejsze przy wyborze studiów, to ścieżki kariery absolwentów oraz ich rozwój zawodowy po ukończeniu studiów, a także aktywne i prężnie działające stowarzyszenie absolwentów. 

Źródło: SWI, Swissinfo


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl