Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom MBA w POU

26 września 2009 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom, w tym absolwentom studiów MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University (POU). Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi.

Ceremonia wręczenia dyplomów tradycyjnie już została zorganizowana dla absolwentów wszystkich trzech oddziałów uczelni: mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Uroczystość odbyła się
w Warszawie - w mazowieckim oddziale POU. Głównym punktem ceremonii, oprócz wręczenia dyplomów, było przekazanie nagród najlepszym absolwentom w dwóch kategoriach:
  • nagrody rektorskie w postaci rocznych prenumerat dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas całych studiów
  • nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: Zarządzanie, Marketing, Finanse, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz E-biznes.

Podczas uroczystości swoje prze­mówienie wygłosiła Rektor Wyż­szej Szkoły Zarządzania / Polish Open University dr Zuzanna Kalisiak oraz Pro Vice-Chancelor prof. Diana Wood­house z uczelni partnerskiej Oxford Brookes University. Na uroczystości odczytany został również list od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej przesłany z okazji 18-lecia uczelni, w którym Pani Minister złożyła gratu­la­cje tegorocznym absolwentom i wy­kła­­dow­com, a uczelnia została określona za­szczyt­nym mianem ce­nio­nej pla­cówki naukowo-dydaktycznej w Polsce i za granicą o nowoczesnym sposobie nauczania dostosowanym do po­trzeb rynku pracy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele mediów, biznesu, świata akademickiego oraz administracji państwowej. Obecni byli także przedstawiciele patronów medialnych m.in.: Rita Schulz - redaktor naczelna „Home&Market", Grzegorz Kiszluk - redaktor naczelny magazynu „Brief", Łukasz Guza - redaktor „Dziennika Gazety Prawnej", Ewa Ziętek-Ma­ciejczyk - redaktor naczelna grupy publikacji kadrowych i prawnych „Infor" oraz Beata Czuma - redaktor serwisu Wprost24.

Oprawę muzyczną zapewnił chór Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University
pod przewodnictwem profesora Jerzego Ja­miń­skiego.

Po części ceremonialnej odbył się uroczysty bankiet dla wszystkich gości.

Graduacja POU Graduacja POU
Graduacja POU Graduacja POU
Graduacja POU  

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jest wysoce wyspecjalizowaną szkołą biznesu dającą możliwość ukończenia studiów z podwójnym dyplomem - polskim POU i brytyjskim Oxford Brookes University - uczelni partnerskiej, która akredytowała i walidowała programy studiów. POU, jako pierwsza uczelnia w Polsce, została członkiem elitarnego Association of MBAs. Dotychczas jest jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz Polska" za unikalny system nauki przez Internet (e-learning). Uczelnia posiada trzy oddziały: Mazowiecki, Małopolski i Dolnośląski. W POU można studiować na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), MBA, podyplomowych oraz, dzięki współpracy z Leeds Metropolitan University, można uzyskać brytyjski stopień PhD (odpowiednik polskiego Doktora).

 

Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl