Studia MBA w Konkursie „Perspektywy Medycyny”

Studia MBA w Konkursie „Perspektywy Medycyny”

Kapituła I. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” doceniła w kategorii nowoczesna edukacja menedżerska autorski program studiów przeznaczony dla menedżerów związanych z ochroną zdrowia a organizowany przez SGH-WUM.

Podczas Światowego Kongresu Audiologii, który odbył się w Kajetanach i Warszawie, obyła się uroczystość wręczenia nagród I. edycji konkursu Perspektywy Medycyny. Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiania jakości opieki medycznej oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brane były także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów czy rozwiązań w dziedzinie medycyny.

W kategorii nowoczesna edukacja medyczna wyróżniony został pierwszy program prowadzony przez polskie uczelnie publiczne w formule Executive Master of Business Administration i skierowany do sektora ochrony zdrowia. Program studiów został opracowany przez Radę Partnerów SGH-WUM MBA i jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania wobec jakości świadczonych usług, skuteczności opieki zdrowotnej, rozwoju technologii medycznych i gospodarki. Jest przy tym zgodny z wymaganiami organizacji Association of MBAs, która przyznała studiom SGH-WUM MBA certyfikat AMBA potwierdzający najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia. Kierownikiem programu ze strony WUM jest mgr Artur Białoszewski, ze strony SGH programem kieruje Monika Raulinajtys-Grzybek, Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH i kierownik projektu rektorskiego SGH dla ochrony zdrowia.

W imieniu MBA Portal gratulujemy wyróżnienia.

Źródło: whc.ifps.org.pl oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl