Ruszyły przygotowania do VII edycji Ratingu MBA

Ruszyły przygotowania do VII edycji Ratingu MBA

Rating Programów MBA przygotowywany przez SEM FORUM jest jednym z najdłużej prowadzonych i najbardziej prestiżowych zestawień programów MBA w Polsce. Ranking organizowany jest co 2 lata, a jego wyniki poznamy w maju podczas XVI Kongresu MBA w Krakowie.

Rating Programów MBA SEM FORUM ma charakter środowiskowy. Jego celem jest wyróżnienie programów osiągających najwyższą krajową i międzynarodową rangę oraz programów, których kadra zarządzająca i dydaktyczna dąży do spełnienia satysfakcjonujących standardów.

Ewaluacja programów prowadzona jest przez Zespół Ekspertów powołanych ze środowiska edukacji menedżerskiej, a rekomendowane oceny zatwierdzane są przez Kapitułę, składającą się z przedstawicieli świata akademickiego i biznesowego.

Rating Programów MBA klasyfikuje oceniane programy według kategorii, z których najwyższą stanowi Klasa Mistrzowska. Szeregowanie programów w klasach ratingowych pozwala wyeksponować walory uczestniczących programów i uniknąć niedogodności metod rankingowych, w których kolejność programów determinowana jest często niewielkimi różnicami punktowymi. System ratingowy uznawany jest za szczególnie adekwatny i sprzyjający sukcesywnemu podnoszeniu jakości oraz prestiżu programów MBA.

Źródło: Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl