Ranking MBA PERSPEKTYWY 2012

Program Warsaw Illinois Executive MBA (WIEMBA), program Canadian Executive MBA (CEMBA) i program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego to zwycięzcy Rankingu MBA Perspektywy 2012. Ranking ogłosiła Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", specjalizująca się w opracowywaniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych.
 
- Rankingi edukacyjne to element misji Perspektyw, jaką jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym profesjonalnej informacji o programach studiów prowadzonych przez polskie uczelnie - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji. - Po raz trzeci obejmujemy badaniem jakościowym także studia MBA, które przygotowują liderów zarządzania biznesem. Cieszymy się, że kandydatom na te studia możemy dostarczyć potrzebną im wiedzę.

Prof. Maria Romanowska, przewodnicząca Kapituły, podkreśla: - Studia MBA pełnią szczególną rolę w edukacji menedżerów. Dla absolwentów programów MBA rozpoczynających karierę zawodową są one przepustką do kariery w dużych korporacjach. Dla doświadczonych menedżerów - uwieńczeniem ich ścieżki edukacyjnej, potwierdzeniem, że należą do elity kadry zarządzającej.

Dla potrzeb rankingu zostało między innymi wykonane, przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, duże badanie polskich pracodawców. Piotr Palikowski, prezes PSZK, ocenia: - Otrzymaliśmy rzetelną ocenę wartości merytorycznej i przydatności dyplomu MBA w rozwoju kariery po ukończeniu studiów. Zgromadziliśmy reprezentatywny zbiór opinii środowisk HR na temat studiów MBA, sprawdziliśmy, jak są one postrzegane przez osoby odpowiedzialne za dobór kadr w przedsiębiorstwach. I choć specjaliści ogromnie cenią sobie praktykę w CV kandydatów, to uzyskaliśmy potwierdzenie zasadności ukończenia tych najbardziej specjalistycznych studiów menedżerskich.

Za najlepsze programy w Rankingu MBA Perspektywy 2012 uznano:

1. (1. w 2011) Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) - Uniwersytet Warszawski (100 pkt.)
2. (3.= w 2011) Canadian Executive MBA (CEMBA) - Szkoła Główna Handlowa (98,97)
3. (2. w 2011) Executive MBA - Akademia Leona Koźmińskiego (86,40)
4. (3.= w 2011) Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (81,44)
5. (5. w 2011) International MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (81,31)
6. (10. w 2011) MBA Poznań-Atlanta - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (80,30)
7. (11. w 2011) Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym - Akademia Leona Koźmińskiego (75,87)
8. (9. w 2011) International MBA - Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (75,80)
9.= (16. w 2011) Executive MBA Marketing and Management - Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (75,52)
9.= (7. w 2011) MBA Management for Central and Eastern Europe - Uniwersytet Europejski Viadrina (75,52)

Rankingiem objęto 28 programów MBA organizowanych przez polskie uczelnie, najczęściej we współpracy z zagranicznymi partnerami. W rankingu uwzględniono 25 wskaźników podzielonych na siedem grup kryteriów: preferencje pracodawców - z wagą 15%, opinie absolwentów - 15%, jakość studentów programu - 15%, jakość kadry dydaktycznej - 15%, merytoryczna wartość programu - 20%, wsparcie procesu kształcenia - 5%, ranga i prestiż programu - 15%.

Szczegółowe informacje na temat Rankingu dostępne są pod adresem www.mba.perspektywy.pl
 
Ranking MBA Perspektywy 2012 Ranking MBA Perspektywy 2012
Ranking MBA Perspektywy 2012 Ranking MBA Perspektywy 2012
 
więcej zdjęć na facebook.com/mbaportal

Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl