Ranking MBA - PERSPEKTWY 2013

Program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej i Warsaw-Illinois Executive MBA to triumfatorzy Rankingu MBA Perspektywy 2013

Wyniki rankingu zostały ogłoszone 4 lipca podczas uroczystej gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- To ludzie są największym kapitałem napędzającym polską gospodarkę - podkreślił Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w czasie uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu MBA Perspektywy 2013.

Laureatom gratulowała przewodnicząca Kapituły Rankingu prof. Maria Romanowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że sam udział w rankingu, poddanie się ocenie, jest dowodem dojrzałości programu i gotowości do sprostania wysokim wymaganiom.

W Rankingu MBA Perspektywy 2013 najwyższe pozycje zajęły programy:

  1. (3. w 2012) Executive MBA - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (wskaźnik 100,0).
  2. (2. w 2012) Canadian Executive MBA (CEMBA) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (99,92).
  3. (1. w 2012) Warsaw-Illinois Executive MBA - Uniwersytet Warszawski (95,83).
  4. (4. w 2012) Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (89,83).
  5. (6. w 2012) Program MBA Poznań- Atlanta - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (79,58).
  6. (7. w 2012) Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym - Akademia Leona Koźmińskiego (79,51)
  7. (9. w 2012) Executive MBA Marketing and Management - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (78,18).
  8. (11. w 2012) Franklin University MBA (FUMBA) - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (78,08).
  9. (nowy) MBA-SGH - Szkoła Główna Handlowa (77,67).
  10. (8. w 2012) International MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie (76,54).

Pełna wersja rankingu dostępna jest na stronie: www.mba.perspektywy.pl

W rankingu uwzględniono siedem grup kryteriów: merytoryczne cechy programu (20%), preferencje pracodawców (15%), opinia absolwentów (15%), jakość studentów (15%), jakość kadry dydaktycznej (15%), wsparcie procesu kształcenia (5%) oraz ranga i prestiż dyplomu (15%). Cechy te zmierzone zostały poprzez 26 wskaźników szczegółowych.

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w Rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim są wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora.

Ponieważ jedną z cech dobrego programu jest zadowolenie absolwentów, zapytano ich, jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę słuchacza. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" na grupie 724 absolwentów z lat 2011 i 2012 (odpowiedzi nadesłało 53,6% ankietowanych). Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów.

W Rankingu uwzględniono także preferencje pracodawców wynikające z badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na ogólnopolskiej próbie dyrektorów i pracowników pionów HR w 500 przedsiębiorstwach mających główną siedzibę w Polsce.

W skład Kapituły Rankingu, której przewodniczy prof. Maria Romanowska, dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, wchodzą: prof. Elżbieta Mączyńska - prezes PTE, Lidia Sobańska - wiceprezes PAP, Włodzimierz Kiciński - I wiceprezes KGHM S.A., Mik Kuczkiewicz - principal w firmie Stanton Chase International, Krzysztof Kwiecień - dyrektor HR na Polskę i kraje bałtyckie Deloitte, Sergiusz Najar - członek Rady Nadzorczej Santander Consumer Bank Polska SA, Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Andrzej Zdebski - prezes KrakChemia SA.

Rankingiem objęto 30 programów, co oznacza wzrost o dwa programy w porównaniu z ubiegłoroczną edycją rankingu i o cztery w porównaniu z rankingiem w roku 2011.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" podkreśla, że ranking nie powinien być jedynym kryterium wyboru programu, szkoły czy uczelni, ale z pewnością ułatwia on wypracowanie odpowiedzi, przynosi informacje, które wraz z innymi, a przede wszystkim z projekcją własnych kryteriów wyboru, czynią odpowiedź racjonalną.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl