Programy MBA zbliżają się do równości płci

Programy MBA zbliżają się do równości płci

Pomimo globalnego spadku popytu na MBA, szkoły biznesu pomagają większej liczbie kobiet zmienić ścieżkę kariery i możliwości zarobkowe. Gdy silna gospodarka spowodowała spadek liczby aplikacji na studia MBA na całym świecie, odsetek kobiet zapisujących się na studia prowadzone przez wiodące szkoły biznesu nadal rośnie. Uczelnie tradycyjnie zmagają się z brakiem równowagi wśród grup niedoreprezentowanych, w tym kobiet, ale nowe dane dają nadzieję, że sektor edukacji menedżerskiej może w końcu osiągnąć parytet płci.

Statystyki, które zostały opublikowane w listopadzie przez Forté Foundation, wskazują, że podczas gdy aplikacje MBA spadły o 3,4 procent w 2022 roku, po wzroście w pierwszych dwóch latach pandemii, odsetek kobiet zapisanych do szkół biznesu należących do Forté wzrósł do najwyższego w historii poziomu 41,4 procent. Uczelnie zrzeszone w Forte Foundation to 56 szkół z całego świata, wśród których znajduje się m.in. Harvard, Yale i London Business School.

Jak wynika z danych i obserwacji w ciągu nieco ponad dekady liczba kobiet uczęszczająca na studia MBA w pełnym wymiarze godzin w tych uczelniach wzrosła o prawie 10 procent, z 31,8 procent w 2011 roku. Wyniki są zaskakujące, biorąc pod uwagę ogólny spadek popytu na MBA z powodu korzystnej dla pracowników sytuacji na rynku pracy, która wpływa na liczbę kobiet, które w przeciwnym razie mogłyby ubiegać się o MBA.

Szczególny postęp w rekrutacji kobiet na studia MBA został dokonany przez uczelnie podejmujące bardziej granularne podejście do budowania swoich kohort, poprzez systematyczną dywersyfikację źródeł kandydatek i kandydatów oraz poprzez tworzenie taktyk marketingowych i rekrutacyjnych, które koncentrują się na kobietach.

Obawy finansowe: kluczowa bariera dla MBA

Cambridge Judge Business School, w Wielkiej Brytanii, przyjął 47 procent kobiet na studia MBA w zeszłym roku. Szkoła ta wspiera kobiety w rozważaniu i ubieganiu się o stypendia takie jak Forté Fellowship Awards oraz inne źródła finansowania, które równoważą koszty czesnego.

Według badań prowadzonych przez Graduate Management Admission Council (GMAC) w Stanach Zjednoczonych 30 procent kandydatek powiedziało, że koszt był główną barierą w uzyskaniu MBA, w porównaniu do 9 procent mężczyzn, którzy twierdzili podobnie.

Z pomocą dla kobiet przychodzą liczne programy stypendialne. Na przykład uczelnie, które współpracują z Forté, przyznały do tej pory stypendia w łącznej kwocie ponad 334 milionów dolarów dla ponad 13 000 studentek. 

Równowaga płci ma kluczowe znaczenie dla sukcesu komercyjnego.

Uczelnie, którym udało się przyjąć w zeszłym roku znaczącą ilość kobiet na studia MBA, osiągnęły to dzięki stypendiom, możliwościom nawiązywania kontaktów i dzięki wsparciu mentorskiemu ze strony odnoszących sukcesy liderek.

Nie należy jednak zapominać, że nadal istnieje kilka głównych barier, które kobiety nadal napotykają na poziomie osobistym i zawodowym w dążeniu do MBA. Bariery te dotyczą głównie wyzwań związanych z finansowaniem studiów oraz zwiększonymi obowiązkami rodzinnymi. Istnieją również bariery, jeśli chodzi o proces aplikacji MBA. Od dostępu do ekspertów do zaufania co do trafności wyników testów egzaminacyjnych takich jak np. GMAT. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez GMAC istnieje "luka w ocenach", przy czym kobiety zazwyczaj mają niższy wynik całkowity niż mężczyźni na egzaminie wstępnym na studia MBA.

Parytet płci to istotny parametr dla szkół biznesu. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich latach, kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w programach MBA na całym świecie oraz na wyższych stanowiskach kierowniczych w świecie korporacji. Rozwiązanie problemu nierówności płci w studiach MBA i wśród pracowników wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, które obejmuje zwiększenie reprezentacji, równego wynagrodzenia i promowania równości płci w kulturze korporacyjnej.

Źródło: FindMBA


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl