Nowy dyrektor programu International MBA Politechniki Gdańskiej

Nowy dyrektor programu International MBA Politechniki Gdańskiej

1 czerwca 2021 stanowisko dyrektora programu International MBA in Strategy, Programme and Project Management objęła dr Beata Krawczyk-Bryłka, adiunkt Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, psycholog biznesu, doktor nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i przedsiębiorczości, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG w latach 2008-2012.

Oficjalne przekazanie obowiązków miało miejsce podczas Uroczystego Wręczenia Dyplomów X edycji  programu w dniu 21 maja 2021 r. przez Dyrektor MBA dr Barbarę Geniusz-Stepnowską.

„Dziękuję za wspólny czas z programem MBA. Przez te wszystkie lata mogliśmy wspólnie się rozwijać, budując piękne relacje ze studentami,  biznesem i absolwentami naszego programu.
Chciałabym szczególnie podziękować pierwszemu dziekanowi [prof. Piotrowi Dominiakowi], który zaufał mi zapraszając mnie na uczelnię właśnie do stworzenia i poprowadzenia programu MBA.  Wspólnie z nim i kolejnymi Dziekanami zrealizowaliśmy nasze cele: akredytację AMBA, międzynarodowe uznanie, rozpoznawalność marki MBA Politechniki Gdańskiej w rankingach krajowych i zagranicznych.  15 lat temu wydawało się nam to  bardzo trudne. A jednak…
Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy nas wspierali, dlatego podziękowania kieruję do Rady Programowej MBA, do zespołu MBA, wykładowców i przyjaciół z Wydziału i PG wspierających nasze działania, szczególnie w czasach kryzysu pandemicznego. Połączyły nas wartości, pasja i chęć działania.   Poznaliśmy wielu studentów, którzy nam zaufali. To był dla mnie wspaniały czas,  pełen wyzwań i dumy. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, że wszystko jest możliwe, a nawet więcej, bo razem jesteśmy silni.”
– podsumowała dr Barbara Geniusz-Stepnowska.

Doświadczenie

Dr Beata Krawczyk-Bryłka z wykształcenia jest psychologiem biznesu, doktorem zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Dr Beata Krawczyk-Bryłka jest naukowcem, autorem ponad 80 publikacji z zakresu zarządzania wirtualnymi zespołami, przedsiębiorczości, zaufania w zespole i zarządzania zasobami ludzkimi (ORCID: 0000-0001-7677-9549). Kierowała projektem NCN: „Model działania zespołów przedsiębiorczych. Jak działają efektywne zespoły przedsiębiorcze?” (2018-2021), uczestniczyła w projektach badawczych (Zespół ds. kapitału naukowego PG, 2017-2020; „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, 2015 PARP i SGH; „Centrum Doskonałości NIWA”, PG, 2013-2015). Obecnie pełni rolę Eksperta Biznesowego HPC w międzynarodowym projekcie „National Competence Centresin the framework of EuroHPC”, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.

Dr Beata Krawczyk-Bryłka bierze udział w licznych projektach dydaktycznych (np. Politechnika Wielu Pokoleń, 2019-2021; Program Rozwoju Kompetencji studentów WZiE, 2016 – 2017; Międzynarodowy Tydzień Przedsiębiorczości, konkursu T.I.M.E.S. C’ESTIEM). Aktywnie uczestniczy w programie Erasmus+ (Wielka Brytania, Łotwa, Hiszpania, Finlandia, Portugalia). 

Jest licencjonowanym ekspertem Extended DISC, posiada certyfikat metodyki zarządzania projektami  PRINCE2.

Współpracowała z wieloma organizacjami z otoczenia Uczelni, prowadząc programy rozwoju kompetencji menedżerskich i wspierając procesy zarządzania zasobami ludzkimi (np. Elan IT Resource Sp. z o.o., Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Blue Media Sp. z o.o., PARP, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Consellier Doradztwo Personalne, Gdańska Fundacja Wody, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha, Starter Gdańsk, Gdańska Fundacja Dobroczynności, Dermscan Poland).

Nowe wyzwanie 

Dyrektor Beata Krawczyk-Bryłka jest znana społeczności MBA Politechniki Gdańskiej. Jest zaangażowana w realizację programu MBA jako wykładowca (prowadząc przedmioty: Business Negotiations & Conflict Resolution oraz Managerial Talent Diagnosis), a także jako Quality Lead, odpowiedzialny za moduł: People Management & Self Development oraz koordynator procesu Capstone Projects.
„Odkąd pracuję na Uczelni, moją misją jest wspieranie studentów poprzez rozwijanie ich umiejętności interpersonalnych, rozbudzanie ich ciekawości i odpowiedzialności za siebie i środowisko społeczne, w którym funkcjonują. Wierzę w wartość współpracy opartej na zaufaniu. Cenię wrażliwość w budowaniu relacji i rzetelność w realizacji celów, które podejmujemy. Jestem przekonana, że każdy z nas ma różne talenty i wystarczy determinacja, by je rozwijać i odwaga, by z nich korzystać.” – mówi dr Beata Krawczyk-Bryłka.
Dyrektor International MBA PG zapowiedziała, że jednym z ważnych elementów nowej strategii zarządzania będzie zbudowanie silnej społeczności MBA Politechniki Gdańskiej. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, absolwentami i ekspertami to wielka wartość dla wszystkich interesariuszy. Ważna jest też integracja uczestników programu MBA ze środowiskiem Politechniki Gdańskiej, prowadzenie dyskusji na styku nauki i biznesu i stymulowanie się do wzajemnego rozwoju. 
„Jako dyrektor programu MBA chcę wsłuchiwać się w potrzeby naszych studentów MBA i otoczenia biznesowego, w którym oczekuje się od nich, że będą świadomymi, kreatywnymi liderami przyszłości.” – podkreśla dr Beata Krawczyk-Bryłka

Źródło: informacja prasowa


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl