MBA - Studia z Przyszłością

MBA - Studia z Przyszłością

Znamy wyniki 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Wśród laureatów bieżącej edycji znalazły się 3 programy MBA. Reprezentanci uczelni (wydziałów, instytutów i katedr) z całej Polski odebrali Certyfikaty Akredytacyjne nadane za innowacyjne i wartościowe programy kształcenia, realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W VII edycji naszego Programu (2022) certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 70 jednostek akademickich (wydziałów, katedr, instytutów), które - w opinii ekspertów - prowadzą lub nadzorują studia należące do grona akademickiej elity w skali całego kraju.

Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazły się 3 programy MBA – wszystkie prowadzone przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. Studia MBA z certyfikatem „Studia z Przyszłością” to:

  • specjalność MBA na kierunku Zarządzanie - studia drugiego stopnia
  • studia MBA Lean Management
  • studia MBA w Administracji Publicznej.

- Akredytujemy kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej. W tym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Uczelnia Łazarskiego i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych – wylicza Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Galę w Pałacu Działyńskich prowadził prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji i rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Źródło: Konkurs „Studia z Przyszłością”


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl