EMBA rankings 2009

Dzisiaj tj. 19.10.2009 ogłoszono wyniki kolejnego z rankingów MBA prestiżowego dziennika Financial Times (www.ft.com). Pierwsze miejsce rankingu „EMBA 2009” zajął program Kellogg / Hong Kong UST Business School. Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się, jako jedyna polska uczelnia.

Pierwsze miejsce w najnowszym rankingu „EMBA 2009” zajął program Hellog - Hon Kong UST Business School. Na drugim miejscu jest międzynarodowy program Trium EMBA, prowadzony przez francuski HEC, brytyjski LSE i amerykański New York University. A na trzecim jest EMBA Global Americas & Europe - program amerykańsko-brytyjski.

Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się, jako jedyna polska uczelnia, w rankingu „EMBA 2009” ogłoszonym dzisiaj przez „Finacial Times”, w którym wymieniono 95 najlepszych programów Executive MBA z całego świata. ALK zajęła 91 miejsce.

- To jest bardzo trudna konkurencja, gdyż ranking zdominowały amerykańskie uczelnie, które wygrywają wysokim poziomem nauczania i wysokimi zarobkami absolwentów – mówi rektor ALK, prof. Andrzej K. Koźmiński – W tegorocznym rankingu znalazło się tylko 17 europejskich uczelni. Fakt, że jest wśród nich ALK, uważam za sukces, chociaż 91 miejsce nie jest na miarę naszych aspiracji. Będziemy musieli nad tym dalej pracować i jednocześnie mieć nadzieję, że nasi młodzi menedżerowie będą więcej zarabiać.
 
Ranking EMBA obejmuje programy zaocznych studiów MBA, przeznaczonych dla kadry kierowniczej z kilkuletnim doświadczeniem.

Ranking „FT” powstaje na podstawie ankiet (prowadzonych przez redakcję wśród absolwentów) i informacji przekazanych przez uczelnie. Największe znaczenie wśród 16 kryteriów mają zarobki absolwentów w trzy lata po ukończeniu studiów MBA oraz wzrost tych zarobków, obliczany na podstawie porównania pensji przed podjęciem studiów MBA z osiągniętą w trzy lata po studiach. Za odpowiedzi na te pytania można uzyskać 40 procent punktów rankingowych. Bardzo liczą się też informacje o karierze zawodowej absolwentów. Sama uczelnia również wypełnia ankietę, odpowiadając na pytania np. o umiędzynarodowienie wśród kadry i studentów, udział w badaniach międzynarodowych, udział kobiet w zarządzie uczelni i wśród studentów.  Najwięcej, bo 10 procent punktów, można uzyskać za publikacje kadry naukowej w 40 najważniejszych, światowych czasopismach.
 
Więcej informacji: rankings.ft.com/businessschoolrankings/emba-rankings


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl