Badania akademickie - pomagają czy szkodzą programom MBA ?

Jeden z profesorów z Tuck School of Business przeanalizował w jaki sposób badania akademickie wpływają na globalną efektywność programów MBA.

Marzec 2011 - Począwszy od lat 60-tych badania akademickie pełniły istotną rolę w działalności i rozwoju światowych szkół biznesu. Od około dziesięciu ostatnich lat, wiele krytycznych głosów w Stanach Zjednoczonych podważyło użyteczność tej praktyki. Zdaniem krytyków, badania akademickie odwracają uwagę profesorów od ich głównej misji, jaką jest nauczanie i nie mają szerszego wpływu na praktyki stosowane w menadżmencie wysokiego szczebla.
Peter Golder, profesor marketingu w Tuck School of Business i Debanjan Mitra z Uniwesytetu z Florydy, napisali wspólnie artykuł, w którym kwestionują ten punkt widzenia. Artykuł ten, zatytułowany « Badania akademickie : pomagają czy szkodzą programom
MBA ? » (Does Academic Research Help or Hurt MBA Programmes?) ukazał się w amerykańskim piśmie Journal of Marketing.

Przez osiemnaście lat, obaj naukowcy śledzili związek pomiędzy badaniami akademickimi prowadzonymi przez profesorów wykładających na MBA, poziomem studentów przyjmowanych na MBA (mierzonym przy pomocy specjalnych testów oraz wysokości ich wynagrodzenia), poziomem kadry nauczającej na MBA oraz ewolucją w rankingach dla 57 amerykańskich programów MBA.

Rezultaty tej analizy pokazują, że badania akademickie mają wpływ na ulepszanie wizerunku szkół biznesu w oczach profesorów, kandydatów na studia oraz osób zajmujących się rekrutacją dla firm, zarówno w krótkiej jak i w długiej perspektywie. Badania akademickie pomagają również w podnoszeniu rezultatów pedagogicznych szkoły. Nawet nieznaczny wzrost liczby publikacji naukowych, z roku na rok, ma pozytywne dla szkoły skutki. Trzy dodatkowe nowe publikacje rocznie mogą przyczynić się do polepszenia się pozycji szkoły w rankingach o jeden szczebel, tak jak i zwiększyć roczne zarobki absolwentów po ukończeniu szkoły, średnio o 750 dollarów.

Zdaniem Petera Goldera « osoby zajmujące się rekrutacją dla firm przywiązują coraz to większą wagę do badań naukowych prowadzonych w szkołach biznesu, co zadziwia cały czas wiele osób. Ten stan rzeczy można jednak dość łatwo wytłumaczyć. Coraz to więcej rankingów, takich jak Business Week czy Financial Times, włączają do swoich kryteriów oceny badania naukowe. Należy również podkreślić, że osoby kształcone w « kulturze prowadzenia badań » mają dobrze rozwinięte zdolności analizy i rozwiązywania problemów, co niejednokrotnie jest ważniejsze niż sam fakt rozwiązania danego problemu. To jest przecież to czego chcą nauczyć się studenci : jak samemu rozwiązać problem. To też dlatego, firmy płacą pracownikom i również dzięki tej zdolności, ci ostatni, mogą piąć się w hierachii korporacji lub otworzyć własną firmę. »

„Badania naukowe są ważne, ale muszą wykroczyć poza krąg akademicki, aby stać się w pełni użyteczne dla szkoły. Badania służą studentom bo pomagają ulepszyć program zajęć, co tym samym wpływa na podniesienie się wysokości ich zarobków oraz renomy szkoły w oczach szerokiej publiki», podsumowuje Peter Golder. 

Tuck School of Business w Dartmouth istnieje od roku 1900, jest pierwszą uczelnią, która otworzyła program MBA i plasuje się regularnie w czołówce międzynarodowych rankingów szkół biznesu. Więcej informacji na stronie www.tuck.dartmouth.edu .


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl