Akredytacja EQUIS dla Wydziału Zarządzania UW oraz programu Executive MBA

Szanowni użytkownicy MBA Portal,

Mam przyjemność poinformować, że European Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z najbardziej uznanych akredytacji dla uczelni biznesowych. Tym samym nasz Wydział i Program Executive MBA znalazł się w prestiżowym gronie 174 uczelni na świecie oraz tylko dwóch w Polsce posiadających tę akredytację.

EQUIS - European Quality Improvement System -  należy do trzech najbardziej uznanych akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych. Jej celem jest ocena jakości kształcenia na oferowanych przez daną instytucję programach studiów oraz zapewnianie i podnoszenie jakości edukacji w zakresie zarządzania. Akredytacja kładzie tutaj przede wszystkim nacisk na rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród studentów oraz wdrażanie innowacji dydaktycznych. Istotnym elementem oceny jest także proces umiędzynarodowienia uczelni oraz jej współpraca z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami biznesowymi pod kątem przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Ważnym elementem oceny komisji akredytującej była tzw. Executive Education. W jej ramach były brane pod uwagę studia MBA i programy dla firm prowadzone przez MCZ WZ UW. W opinii komisji spełniały one z naddatkiem wymagania akredytacyjne. Ich jakoś potwierdza także wysoka ocena naszych studiów i programów szkoleniowych wydawana przez Was, naszych studentów i absolwentów, jak również wysoka renoma Programu Executive MBA@UW na rynku pracy.

Decyzja o akredytacji jest momentem do świętowania, ale też zobowiązaniem do dalszej pracy. Zawsze staramy się bowiem zapewnić stały wzrost wartości naszych dyplomów – nie tylko w oczach absolwentów, ale również w oparciu o zewnętrzne standardy i oceny i, tym samym, oferować program Executive MBA dopasowany do wymagań stojących przed współczesnymi menedżerami oraz doceniany każdego roku we wszystkich wiodących rankingach.

Dr Tomasz Ludwicki

Dyrektor Programu
Executive MBA@UW


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl