Rating MBA 2016

Rating MBA 2016

W ubiegły weekend poznaliśmy wyniki VI edycji ratingu MBA przygotowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Forum. Tegoroczne zestawienie obejmuje 28 programów MBA z Polski. Rating MBA jest przeprowadzany co dwa lata i jest próbą oceny jakości programów MBA oferowanych w Polsce.

Kryteria oceny programów, brane pod uwagę w czasie przygotowywania ratingu, odnoszą się do najistotniejszych aspektów studiów MBA. Uwzględniane są między innymi takie czynniki jak: standardy akademickie, formy dydaktyczne, walory poznawcze i rozwojowe, umiędzynarodowienie programu, a także praktyczną wartość programu dla menedżerów działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Te kryteria są następnie oceniane w następujących grupach: program i jego uczestnicy (33% całościowej oceny), proces kształcenia (47% całościowej oceny) oraz zarządzanie programem (20% całościowej oceny). Ocena jakości studiów MBA, która stanowi najważniejszy element ratingu wpływa pozytywnie na rozwój programów oraz ciągłe podnoszenie ich jakości.

Wyniki ratingu są prezentowane w formie zestawienia, w którego skład wchodzi 5 klas. Programy poddane ocenie nie są ustawiane w kolejności, jak to jest w przypadku rankingów, ale są grupowane w klasy, które odpowiadają poziomowi programu. Klasy wchodzące w skład ratingu to: mistrzowska (5 programów), profesjonalna plus (5 programów), profesjonalna (7 programów), standardowa (7 programów), obiecująca (4 programy). W tegorocznej edycji pojawiło się aż 5 nowych programów a 8 zostało usuniętych. 

Poniżej prezentujemy wyniki rankingu. Kolejność programów w danej klasie jest alfabetyczna.

Nazwa programu 2014 2012 2010
Programy mistrzowskie:      
Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie M M M
Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej M M M

International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

M  P+ M
Międzynarodowy Program MBA GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów M M M
Executive Master of Business Administration Programme Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie P+ P+ P
Programy profesjonalne plus:      
emba@UW Uniwersytet Warszawski P+  M  M
Executive Master of Business Administration Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu P+  M  P
AaltoExecutive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu P  P+ P+
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów P+  --  --
MBA KSB+Master Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie P+  --  --
Programy profesjonalne:      
Master of Business Administration Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  --  --  --

Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

P  P O
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu P  O  --
MBA-SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie P  --  --
General MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku S  O  P
Polsko-Amerykański Program Studiów MBA - Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Uniwersytet Łódzki  --   --  --
Master of Business Administration Uniwersytet Gdański P  P  P
Programy Standardowe      
MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie" Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego P P P
Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu A   --  --
Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie  --  --  --
Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu S  O  --
Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu O  --  --
Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu" Politechnika Wrocławska O A A
MBA(SAN)+Master(Clark University) Społeczna Akademia Nauk w Łodzi S  P  --
Programy obiecujące:      
Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie  --  --  --
Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies - Politechnika Krakowska A O  --
Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy  --  --  --
Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Program „Master Administration des Entreprises" Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu O  P  P

Źródło: Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

 

Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl