Ranking uczelni QS World University Ranking 2016

Ranking uczelni QS World University Ranking 2016

Wydawnictwo QS zamieściło niedawno wyniki World University Ranking. Jest to jedno z największych badań i zestawień uczelni na świecie. W tym roku sklasyfikowanych zostało 900 uczelni z całego świata. Wśród nich znalazło się 6 uczelni z Polski.

Ranking jest publikowany od 2014 roku i powstaje na podstawie analizy 6-ciu kluczowych wskaźników: nauki, dydaktyki, zdolność zatrudniania, umiędzynarodowienie oraz opinii pracowników akademickich i pracodawców zatrudniających absolwentów. Cztery pierwsze z nich są opracowywane na podstawie danych statystycznych zbieranych z uczelni. Pozostałe dwa powstają na podstawie badań ankietowych. Z wyliczeń wskaźników w tym roku ocenie podlegało ponad 3800 uczelni ze świata. Spośród nich zostało wyłonionych 900, które znalazły się w rankingu. Podobnie jak w innych dużych rankingach, tylko część z uczelni ma przypisane konkretne miejsca. W tym wypadku są to uczelnie z miejscami od 1 do 400. Miejsca pozostałych są grupowane w setki.

Podobnie jak w ubiegłych edycjach, czołówka rankingu została zdominowana przez uczelnie amerykańskie. W pierwszej 10-tce jest ich aż 5, do tego dochodzą 4 uczelnie z Wielkiej Brytanii oraz 1 ze Szwajcarii. W tym roku pierwsze miejsce zajął: Massachusetts Institute of Technology (MIT) – USA (1. w 2015 r.); 2 miejsce: Stanford University (3. w 2015 r.); 3 miejsce: Harvard University (2. w 2015 r.). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Europy został Univerisity of Cambridge – 4 miejsce (3. w 2015 r.). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z regionu Europy Środkowej i Wschodniej został Uniwersytet Karola z Pragi (Charles University)- 302 miejsce.

Wśród uczelni z Polski można znaleźć 5 uniwersytetów i jedną politechnikę. Sklasyfikowane uczelnie to: Uniwersytet Warszawski - 366 miejsce (344. w 2015), Uniwersytet Jagielloński - 431-440 miejsce, Politechnika Warszawska – 601-650 miejsce, Uniwersytet Łódzki – powyżej 701 miejsca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – powyżej 701 miejsca, Uniwersytet Wrocławski powyżej 701 miejsca.

Z pełnymi wynika QS World University Ranking można zapoznać się tutaj…


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl