Ranking Szkół Wyższych 2016

Ranking Szkół Wyższych 2016

8 czerwca br. Wydawnictwo Perspektywy ogłosiło wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2016. Wśród uczelni publicznych pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a wśród uczelni niepublicznych Akademia Leona Koźmińskiego. 

Tegoroczny ranking jest 17. edycją badania rynku uczelni wyższych w Polsce. Analizowane uczelnie są grupowane w trzech głównych kategoria: uczelni publicznych, niepublicznych oraz państwowych wyższych szkołach zawodowych (PWSZ). Uczelnie publiczne badane są pod kontem 6 kryteriów takich jak: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie, innowacyjność. W przypadku pozostałych typów badanych uczelni analizowanych jest 5 kryteriów, gdyż potencjał naukowy oraz efektywność naukowa połączone są w jeden czynnik – siłę naukową. Ranking uczelni akademickich skupia się na uczelniach magisterskich (tzn. oferujących studia licencjackie i magisterskie). Wraz z rankingiem uczelni akademickich (publicznych) prezentowany jest ranking uczelni niepublicznych oraz PWSZ. Oddzielnym typem rankingu jest zestawienie w podziale na typy uczelni tj: uniwersytety, uczelnie ekonomiczne, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uczelnie medyczne, uczelnie pedagogiczne oraz akademie wychowania fizycznego. W tym przypadku analizowane są wszystkie uczelnie w danym typie bez względu na to czy są publiczne czy niepubliczne.

Wyniki rankingu prezentują się następująco:

Uniwersytety

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uczelnie rolnicze

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uczelnie techniczne

1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Wrocławska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Uczelnie ekonomiczne

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnie medyczne

1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Gdański Uniwersytet Medyczny

Uczelnie pedagogiczne

1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
3. APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

AWF-y

1. AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie
2. AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
3. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wśród uczelni niepublicznych wyniki są następujące:

1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
3. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych          

Wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych wyniki prezentują się w następujący sposób:

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: www.perspektywy.pl/RWS2016/

#ranking #szkolywyzsze #studia

 

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl