Ranking studiów Executive MBA Financial Times 2020

Ranking studiów Executive MBA Financial Times 2020

Dziennik Financial Times, jeden z najbardziej renomowanych dzienników ekonomicznych na świecie, opublikował 20 edycję rankingu 100 najlepszych studiów Executive MBA. Wyniki tegorocznego zestawienia podobnie jak w ubiegłym roku różnią się znacząco od zeszłorocznych. W tym roku pierwsze miejsce zajął program prowadzony przez Kellogg-HKUST EMBA (2. miejsce w 2019), drugie Ceibs (5. Miejsce w  2019), trzecie HEC Paris (1. miejsce w 2019. W rankingu znalazł się tylko jeden program z Polski, Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, który w tegorocznej edycji zajął 63. miejsce (61. pozycja w 2019).

Metodologia rankingu

W rankingu może być uwzględniona każda uczelnia, która zgłosi swoje uczestnictwo, jednakże programy EMBA muszą spełniać określone kryteria, aby kwalifikować się. Uczelnia, która organizuje studia musi być akredytowana przez AACSB lub EQUIS. Ponadto studia muszą być organizowane w kohortach, tj. grupach gdzie studenci zapisują się i kończą razem, a co roku musi mieć co najmniej 30 absolwentów.

Do rankingu w 2020 roku zostało przyjętych łącznie 129 programów, w tym 13 wspólnych programów prowadzonych przez więcej niż jedną szkołę. W tegorocznej edycji pojawiały się dwie nowe uczelnie.

Ranking jest zbudowany w oparciu o dane pochodzące z dwóch ankiet online, pierwszej wypełnionej przez uczestniczące szkoły, a drugiej przez absolwentów, którzy ukończyli programy 3 lata temu tj. w 2017 r. Zwykle, aby szkoła kwalifikowała się do rankingu, 20% absolwentów musi odpowiedzieć na pytania z ankiety z minimum 20 odpowiedziami. Ze względu na epidemię COVID-19 redakcja wyjątkowo w tym roku zakwalifikowała szkoły o niższym wskaźniku odpowiedzi. Ankietę wypełniło około 4500 absolwentów - ogólna odpowiedź około 49 procent.

Kwestionariusz wypełniany przez uczelnie pozwolił zbadać czynniki tj.:

 • jakość programu i poziom
 • dynamika rozwoju uczelni
 • stopień umiędzynarodowienia kadry naukowej
 • liczba kobiet wśród wykładowców
 • zasięg międzynarodowy programu
 • liczba i jakość badań prowadzonych przez uczelnię
 • liczba publikacji.

Z kolei na podstawie odpowiedzi udzielanych przez absolwentów dokonano oceny takich czynników jak:

 • wpływ ukończenia studiów Executive MBA na rozwój kariery zawodowej
 • wysokość i wzrost wynagrodzenia
 • doświadczenie zawodowe
 • osiąganie założonych celów.

Dane związane z wynagrodzeniem absolwentów są konwertowane na dolary amerykańskie przy zastosowaniu współczynnika PPP (Purchasing Power Parity).

Wyniki rankingu

Podobnie jak w ubiegłym roku pierwsza 10tka rankingu została zdominowana przez programy prowadzone przez uczelnie z dalekiego wchodu. W pierwszej dziesiątce tegorocznego zestawienia znalazło się aż 7 programów chińskich szkół biznesu, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z czołowymi światowymi uczelniami, a w całym rankingu jest aż 17 programów z Chin. To podobna ilość jak w ubiegłym roku. Co ciekawe, pierwszy samodzielny program pochodzący z Europy zajął 12. miejsce (IE Business School; w ubiegłym roku było to 6 miejsce), a amerykański – 24. miejsce (University of Pennsylvania: Wharton; w ubiegłym roku było to 10. miejsce). Na podstawie wyników rankingu można śmiało stwierdzić, że programy oferowane wspólnie przez stowarzyszenia kilku uczelni są nadal bardzo popularne. W pierwszej dziesiątce jest ich aż 9, a w całym rankingu aż 22.

Program z Polski w rankingu Executive MBA

W zestawieniu znalazł się tylko jeden program Executive MBA z Polski, który jest prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy. W tym roku został on sklasyfikowany na 63. pozycji (61. miejsce w 2019 r.). Z Europy Środkowej i Wschodniej w rankingu są jeszcze tylko uczelnie rosyjskie – IBS Moscow na 52. miejscu i Uniwersytet Petersburski na 93.

Wnioski

Jak pokazują wyniki rankingu, oprócz uczelni z USA, również chińskie szkoły biznesu kładą duży nacisk na edukację menedżerską i decydują się na prowadzenie studiów Executive MBA na wysokim poziomie.

Warto także podkreślić, że uczelnie zapewniają bogatą ofertę międzynarodowych programów, w ramach których zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach na świecie. Obecnie menedżerowie nie widzą żadnego problemu w przemieszczaniu się po całym świecie, jeśli tylko mogą zdobywać nową wiedzę i wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi.

Cieszyć powinien również fakt, że pomimo iż Covid-19 spowodował znaczne zakłócenia w edukacji biznesowej, a potencjalni studenci często mają trudności z podróżowaniem lub poświęcaniem czasu na szkolenia. Rosnące bezrobocie spowodowane lockdown’ami zachęciło wiele osób do przekwalifikowania się, ale wielu z nich zapisuje się na kursy w pełnym wymiarze godzin (full-time MBA) i robi przerwę w karierze, zamiast żonglować pracą i nauką, jak wymaga tego EMBA.

Chociaż organizatorzy studiów Executive MBA nie odnotowują wysokiego dwucyfrowego procentowego wzrostu liczby aplikacji, jak to się działo w tym roku w przypadku wielu programów MBA to, wiele szkół biznesu twierdzi, że popyt na studia EMBA nieznacznie wzrósł.

Wyniki rankingu: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-mba-ranking-2020

Źródło: Financial Times


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl