Ranking studiów Executive MBA 2022 wg. Financial Times

Ranking studiów Executive MBA 2022 wg. Financial Times

W tym tygodniu poznaliśmy wyniki 22. edycji rankingu 100 najlepszych studiów Executive MBA. Wyniki tegorocznego zestawienia podobnie jak w 2021 i 2020 roku różnią się od edycji sprzed wybuchu pandemii. Wyniki rankingu potwierdzają wysoką pozycję programów spoza USA, w szczególności tych pochodzących z Azji oraz wysoką wartość studiów MBA w czasach niepewności biznesowej. W rankingu sklasyfikowany został jeden program z Polski.

W tegorocznej edycji rankingu w pierwszej 10-tce nastąpiły spore zamiany. Pojawiło się aż 6 programów, które w poprzedniej edycji były sklasyfikowane w 2. lub 3. dziesiątce. W tym roku pierwsze miejsce zajął program Kellogg-HKUST EMBA (2. miejsce w 2021), drugie miejsce Ceibs (2. Miejsce w 2021) a trzecie miejsce Tsinghua University/Insead (11. miejsce w 2021). W rankingu znalazł się tylko jeden program z Polski, Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, który w tegorocznej edycji zajął 44. miejsce (54. pozycja w 2021). Warto podkreślić, że jest to najwyżej sklasyfikowany i jedyny program EMBA z regionu Europy Środkowo Wschodniej.

Metodologia rankingu

Swój udział w rankingu może zgłosić każda uczelnia, jednakże, aby zostać zakwalifikowaną trzeba spełnić określone kryteria. Programy, które są uwzględniane w rankingu muszą być akredytowane przez AACSB lub EQUIS. Ponadto studia muszą być organizowane w kohortach, tj. grupach, gdzie studenci zapisują się i kończą razem, a co roku studia musi ukończyć co najmniej 30 absolwentów.

Do rankingu w 2022 roku zostało przyjętych łącznie 138 programów, w tym 13 wspólnych programów prowadzonych przez więcej niż jedną szkołę. W tegorocznej edycji pojawiła się jedna nowa uczelnia: Monash Business School z Australii (67. miejsce).

Dane do rankingu są zbierane za pomocą dwóch ankiet online, pierwszy wypełniony przez uczestniczące szkoły, a drugi przez absolwentów, którzy ukończyli programy w 2019 roku. Zazwyczaj, aby szkoła mogła zostać zakwalifikowana do rankingu, co najmniej 20 procent jej absolwentów musi odpowiedzieć na ankietę przesłaną przez Financial Times, przy czym minimalna liczba odpowiedzi wynosi 20. Ze względu na pandemię COVID-19, w tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji, redakcja wzięła pod uwagę szkoły o niższym wskaźniku odpowiedzi. Około 4 117 absolwentów wypełniło ankietę - ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł około 42 procent.

Kwestionariusz wypełniany przez uczelnie pozwolił zbadać czynniki tj.:

 • jakość programu i poziom
 • dynamika rozwoju uczelni
 • stopień umiędzynarodowienia kadry naukowej
 • liczba kobiet wśród wykładowców
 • zasięg międzynarodowy programu
 • liczba i jakość badań prowadzonych przez uczelnię
 • liczba publikacji.

Z kolei na podstawie odpowiedzi udzielanych przez absolwentów dokonano oceny takich czynników jak:

 • wpływ ukończenia studiów Executive MBA na rozwój kariery zawodowej
 • wysokość i wzrost wynagrodzenia
 • doświadczenie zawodowe
 • osiąganie założonych celów.

Wynagrodzenia są przeliczane na dolary amerykańskie przy użyciu najnowszych kursów parytetu siły nabywczej (PPP) dostarczonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Wyniki rankingu EMBA

W tegorocznej edycji rankingu pierwsza 10tka jest wyjątkowo zróżnicowana. Wśród najlepszych programów znajduje się podobna ilość programów europejskich jak i dalekowschodnich. Jednakże w stosunku do poprzedniej edycji rankingu w zestawieniu znalazło się 12 programów z Chin w porównaniu do 10 w ubiegłym roku. W pierwszej dziesiątce tegorocznego zestawienia znalazły się 4 (tj. podobnie jak w ubiegłym roku) programy chińskich szkół biznesu, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z czołowymi światowymi uczelniami. Pierwszy samodzielny program pochodzący z Europy zajął 12. miejsce (IE Business School), a amerykański – 7. miejsce (MIT: Sloan). Na podstawie wyników rankingu można śmiało stwierdzić, że programy oferowane wspólnie przez stowarzyszenia kilku uczelni są nadal popularne. W pierwszej dziesiątce jest ich 6, a w całym rankingu aż 25.

Programy z Polski w rankingu Executive MBA

W zestawieniu znalazł się tylko jeden program Executive MBA z Polski, który jest prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy. W tym roku został on sklasyfikowany na 44. pozycji (54. miejsce w 2021 r.). Warto podkreślić, że program ALK w ciągu ostatnich 2 edycji studiów awansował o 19 miejsc w rankingu i obecnie znajduje się w prestiżowej grupie TOP50 programu Executive MBA na świecie. W rankingu zostały sklasyfikowane 3 uczelnie rosyjskie – IBS Moscow na 40. miejscu i Moscow School of Management Skolkovo na 50 oraz St. Petersburg University, Graduate School of Management na 79 miejscu.

Wnioski

Tegoroczna edycja rankingu to kolejne zestawienie z zawirowaniami gospodarczymi w tle. Poprzednie dwie edycje rankingu były pod silnym wpływem pandemii COVID-19. Na tegoroczną mają wpływ ograniczenia w ruchu międzynarodowym, które są wynikiem pandemii, kryzysu energetycznego oraz wojny w Ukrainie. Te czynniki oraz niepewność biznesowa powodują duże przetasowania w wynikach rankingu. 

Warto także podkreślić, absolwenci EMBA trzy lata po ukończeniu studiów nadal uzyskiwali wysokie wynagrodzenie - średnie roczne wynagrodzenie w latach 2021 i 2022 wzrosły z 213 000 do 214 000 USD. Całkowita liczba zapisów wzrosła nieznacznie do 7 737 w tym roku, przy czym kobiety stanowiły nieco ponad jedną trzecią całości, a studenci międzynarodowi nieco ponad dwie piąte.

Wyniki rankingu: https://rankings.ft.com/rankings/2876/emba-2022

Źródło: Financial Times


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl