Ranking studiów Executive MBA 2021 wg. Financial Times

Ranking studiów Executive MBA 2021 wg. Financial Times

Dziennik Financial Times ogłosił wyniki 21. edycji rankingu 100 najlepszych studiów Executive MBA. Wyniki tegorocznego zestawienia podobnie jak w ubiegłym roku różnią się od wcześniejszych edycji. Wyniki rankingu potwierdzają wysoką pozycję programów spoza USA oraz wysoką wartość studiów MBA w czasach niepewności biznesowej. W rankingu sklasyfikowany został jeden program z Polski.

W tym roku pierwsze miejsce zajął program prowadzony przez HEC Paris (3. miejsce w 2020), drugie miejsce zajęły ex-aequo Kellogg-HKUST EMBA (1. miejsce w 2020) i Ceibs (2. Miejsce w  2019), czwarte EMBA-Global Asia: Columbia/HKU/LBS (10. miejsce w 2020). W rankingu znalazł się tylko jeden program z Polski, Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, który w tegorocznej edycji zajął 54. miejsce (64. pozycja w 2020). Warto podkreślić, że jest to najwyżej sklasyfikowany i jedyny program EMBA z regionu Europy Środkowo Wschodniej.

Metodologia rankingu

W rankingu może być uwzględniona każda uczelnia, która zgłosi swoje uczestnictwo, jednakże programy EMBA muszą spełniać określone kryteria, aby kwalifikować się. Uczelnia, która organizuje studia musi być akredytowana przez AACSB lub EQUIS. Ponadto studia muszą być organizowane w kohortach, tj. grupach gdzie studenci zapisują się i kończą razem, a co roku musi mieć co najmniej 30 absolwentów.

Do rankingu w 2021 roku zostało przyjętych łącznie 136 programów, w tym 14 wspólnych programów prowadzonych przez więcej niż jedną szkołę. W tegorocznej edycji pojawiały się dwie nowe uczelnie: Moscow School of Management Skolkovo z Rosji (58. miejce) i Zhejiang University School of Management z Chin (65. miejsce).

Dane do rankingu są zbierane za pomocą dwóch ankiet online, pierwszej wypełnionej przez uczestniczące szkoły, a drugiej przez absolwentów, którzy ukończyli programy w 2018 r. Aby szkoła kwalifikowała się do rankingu, 20% absolwentów musi odpowiedzieć na pytania z ankiety z minimum 20 odpowiedziami. Ze względu na epidemię COVID-19 redakcja zakwalifikowała szkoły o niższym wskaźniku odpowiedzi. Ankietę wypełniło około 4770 absolwentów - ogólna odpowiedź około 47 procent.

Kwestionariusz wypełniany przez uczelnie pozwolił zbadać czynniki tj.:

 • jakość programu i poziom
 • dynamika rozwoju uczelni
 • stopień umiędzynarodowienia kadry naukowej
 • liczba kobiet wśród wykładowców
 • zasięg międzynarodowy programu
 • liczba i jakość badań prowadzonych przez uczelnię
 • liczba publikacji.

Z kolei na podstawie odpowiedzi udzielanych przez absolwentów dokonano oceny takich czynników jak:

 • wpływ ukończenia studiów Executive MBA na rozwój kariery zawodowej
 • wysokość i wzrost wynagrodzenia
 • doświadczenie zawodowe
 • osiąganie założonych celów.

Dane związane z wynagrodzeniem absolwentów są konwertowane na dolary amerykańskie przy zastosowaniu współczynnika PPP (Purchasing Power Parity).

Wyniki rankingu

W tegorocznej edycji rankingu pierwsza 10tka jest wyjątkowo zróżnicowana. Wśród najlepszych programów znajduje się podobna ilość programów europejskich jak i dalekowschodnich. Jednakże w stosunku do poprzedniej edycji rankingu w zestawieniu znalazło się tylko 10 programów z Chin w porównaniu do 17 w ubiegłym roku. W pierwszej dziesiątce tegorocznego zestawienia znalazły się 4 (tj. połowę mniej niż w ubiegłym roku) programy chińskich szkół biznesu, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z czołowymi światowymi uczelniami. Pierwszy samodzielny program pochodzący z Europy zajął 12. miejsce (University of Oxford: Saïd), a amerykański – 16. miejsce (Yale School of Management). Na podstawie wyników rankingu można śmiało stwierdzić, że programy oferowane wspólnie przez stowarzyszenia kilku uczelni są nadal popularne. W pierwszej dziesiątce jest ich 6, a w całym rankingu aż 25.

Programy z Polski w rankingu Executive MBA

W zestawieniu znalazł się tylko jeden program Executive MBA z Polski, który jest prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy. W tym roku został on sklasyfikowany na 54. pozycji (63. miejsce w 2020 r.). Z Europy Środkowej i Wschodniej w rankingu są jeszcze tylko uczelnie rosyjskie – IBS Moscow na 54. miejscu i Moscow School of Management Skolkovo na 58.

Wnioski

Tegoroczna edycja rankingu to kolejne zestawienie z pandemią w tle. Ograniczenia w przemieszczaniu się oraz niepewność biznesowa powodują duże przetasowania w wynikach rankingu.  

Warto także podkreślić, absolwenci EMBA trzy lata po ukończeniu studiów nadal uzyskiwali wysokie wynagrodzenie - skorygowane średnie wynagrodzenia w latach 2020 i 2021 wzrosły z 276 655 do 281 089 USD. Ponadto, liczba studentów w wiodących szkołach biznesu analizowanych przez redakcję rankingu tylko nieznacznie spadła z roku na rok. Wśród 88 szkół sklasyfikowanych zarówno w 2020, jak i 2021 r. liczba ta spadła z 7932 do 7616, a wśród wszystkich 123 ocenionych placówek z 10 729 do 10 180.

Podczas gdy wiele elitarnych szkół biznesu nadal przyciąga silną międzynarodową grupę studentów do kampusów zlokalizowanych w różnych częściach świata, to niektóre mniejsze i regionalne szkoły ucierpiały w ostatnich miesiącach ze względu na spadającą liczbę kandydatów.

Cieszyć powinien również fakt, że pomimo iż Covid-19 spowodował znaczne zakłócenia w edukacji biznesowej, a potencjalni studenci często mają trudności z podróżowaniem lub poświęcaniem czasu na naukę, to liczba osób zainteresowanych studiowaniem na studiach Executive MBA nie spada gwałtownie. Spadek liczby międzynarodowych kandydatów na studia jest z powodzeniem rekompensowany przez lokalne zapotrzebowanie na nowoczesną wiedzę menedżerską jaką oferują studia EMBA na najwyższym światowym poziomie.

Wyniki rankingu: https://rankings.ft.com/rankings/2863/emba-2021 

Źródło: Financial Times


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl