Ranking Online MBA Financial Times 2023

Ranking Online MBA Financial Times 2023

Tegoroczny ranking studiów online MBA przygotowany przez Financial Times pojawia się w czasie rosnącego zainteresowania nauką online. Rozwój tej formy kształcenia menedżerów nasilił się w czasie pandemii COVID-19, ponieważ wiele szkół biznesu - wraz z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego - zaczęło oferować szerszy zakres hybrydowych, synchronicznych i asynchronicznych zajęć dla studentów.

Ogólny popyt na studia MBA w Ameryce Północnej, Europie a także w Polsce osłabł, częściowo w odpowiedzi na napięty rynek pracy, przy czym pracodawcy starają się raczej zatrzymać dotychczasowych pracowników za pomocą dodatkowych zachęt, niż tracić ich na rzecz kształcenia.

W rezultacie tradycyjny podział na studia online i osobiste uległ przesunięciu. Nawet kilka wiodących szkół biznesu oferuje obecnie nauczanie online, zwykle uzupełnione o pewne spotkania w cztery oczy, aby umożliwić więcej studiów w niepełnym wymiarze godzin i mniejszą potrzebę podróży na uczelnię by wziąć udział w zajęciach.

Udział w rankingu FT jest dobrowolny i wymaga współpracy oraz dostarczenia danych zarówno przez szkoły biznesowe, jak i ich absolwentów trzy lata po ukończeniu programów. Niektóre szkoły zostały wykluczone ze względu na wysoki standard wymagany do zakwalifikowania się do rankingu, a spośród 23 zgłoszonych szkół kilka nie mogło zostać umieszczonych w rankingu, ponieważ zbyt mało absolwentów odpowiedziało na pytania.

Ranking waży czynniki, w tym wynagrodzenie, wzrost wynagrodzenia i wartość dla pieniędzy po uwzględnieniu kosztów czesnego.

Wyniki rankingu studiów online MBA

Tegoroczną edycję rankingu zwyciężył program organizowany przez IE Business School (3. miejsce w 2022), drugie miejsce Warwick Business School (1. miejsce w 2022), trzecie Imperial College Business School (3. miejsce w 2022). W ranking nie znalazł się żaden program on-line MBA organizowany przez uczelnię z Polski.

Warto zauważyć, że zgodnie z niedawnym rankingiem FT's 2023 Global MBA, ranking Online MBA w tym roku zawiera istotny nacisk na zrównoważony rozwój, dając dodatkowe punkty szkołom biznesowym - lub ich szerszym uniwersytetom - za przygotowanie publicznego raportu na temat emisji dwutlenku węgla i ustalenie docelowej daty zerowej emisji netto.

Studia online MBA zyskują coraz większą popularność na rynku edukacji menedżerskiej. Przez długi czas były one traktowane jako studia drugiej kategorii w porównaniu ze studiami stacjonarnymi. Po latach przeszły ewolucję i teraz są atrakcyjną ofertą dla studentów, którzy są skoncentrowani na rozwój osobisty i jest on dla nich główną motywacją do nauki, wyprzedzając możliwości kariery, rozwój zarządzania i wzrost wynagrodzenia. Badania wśród studentów i kandydatów na studia on-line MBA wskazują, że mniejszy odsetek osób jest zainteresowany zwiększeniem wynagrodzenia, zmianą kariery, pracodawcy lub kraju, niż miało to miejsce w przypadku stacjonarnych MBA.

Wyniki rankingu: https://rankings.ft.com/rankings/2942/online-mba-2023

Źródło: ft.com


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl