Ranking MBA Bloomberg Businessweek 2016

Ranking MBA Bloomberg Businessweek 2016

Ranking MBA Bloomberg Businessweek jest zaliczany do jednych z głównych i najbardziej rozpoznawanych rankingów tego typu w Stanach Zjednoczonych. W tym rankingu brane są pod uwagę tylko amerykańskie programy MBA. Ranking jest opracowywany od 1988 roku.

Metodologia rankingu MBA

W tegorocznej edycji branych pod uwagę było 87 programów MBA. Ranking składa się z 5 różnych badań, których ważone rezultaty wpływają na pozycję danego programu w zestawieniu. Najważniejszym badaniem jest badanie pracodawców (35%), w którym analizowane jest dopasowanie programu do potrzeb pracodawców. W badaniu tym ankiety przeprowadzane są wśród osób, które rekrutowały do pracy absolwentów wybranych uczelni. W sumie do badania zaproszonych zostało prawie 12 tys. osób z czego ponad 1000 osób udzieliło odpowiedzi. Osoby, które wzięły udział w badaniu, proszone były o ocenę jakości wykształcenia absolwentów wybranych programów MBA. Drugim badaniem, które wchodzi w skład rankingu jest badanie absolwentów (30%). Celem tego badania jest określenie wpływu ukończonych studiów MBA na rozwój kariery absolwentów. W tegorocznej edycji badania udział wzięło ponad 15 tys. absolwentów. Respondenci zostali wskazani przez zainteresowane programy MBA (każdy program mógł wskazać co najmniej 30 absolwentów z lat 2008-10. Badanie analizowało wzrost wynagrodzenia, satysfakcję z pracy oraz ocenę ukończonego programu MBA. Kolejnym badaniem, wchodzącym w skład rankingu jest badanie studentów (15%). W tym badania udział wzięło ponad 9 tys. uczestników programów MBA. Ich zadaniem było ocenienie programów, w których uczestniczą oraz podanie informacji dotyczącej  pochodzenia, demografii, ścieżki kariery, budżetu na studia itp. Kolejną częścią rankingu jest badanie zatrudnienia absolwentów MBA (10%) po ukończeniu studiów. W badaniu tym analizowany jest czas po jakim absolwent danego programu zostaje zatrudniony. Krytyczny jest okres pierwszych 3 miesięcy po graduacji. Większość absolwentów z analizowanych programów (90%) znajduje zatrudnienie przed upływem 3 miesięcy od ukończenia studiów. Ostatnim składnikiem badania jest badanie wynagrodzenia (10%), jakie otrzymują absolwenci w pierwszej pracy po ukończeniu studiów. Badanie to wskazuje nie tylko na jakość i prestiż programu, ale również na wartość absolwentów na rynku pracy.

Wyniki Rankingu MBA 2016

Pierwsza piątka programów w rankingu nie różni się specjalnie od wyników innych rankingów MBA pochodzących z amerykańskich uczelni. Pierwsze miejsce, trochę tradycyjnie, zajmuje program MBA prowadzonych przez Harvard University (zajął on miejsca w pierwszej trójce w trzech z pięciu badań wchodzących w skład rankingu). Drugie miejsce zajął Stanford University (wygrana w dwóch z pięciu badań). Na trzecim miejscu uplasował się program Duke University (Fuqua School of Business) (w pierwszej 10-tce w dwóch z pięciu badań). Kolejne miejsca w pierwszej 5-tce zajęły: University of Chicago (Booth) oraz Dartmouth College (Tuck School of Business).

Ranking Bloomberg Businessweek należy do grona najbardziej rozpoznawanych, najstarszych i rzetelnych rankingów studiów MBA. Należy jednakże pamiętać, że jak każdy ranking powinien być on brany pod uwagę jako jedno z wielu kryteriów wyboru właściwego programu Master of Business Administration. 

Więcej informacji: https://www.bloomberg.com/features/2016-best-business-schools/

Źródło: Bloomberg BusinessWeek

#rankingmba, #rankingbloomber, #najlepszemba


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl