Ranking Financial Times Executive MBA 2018

Ranking Financial Times Executive MBA 2018

Każdego roku Financial Times, jeden z najbardziej renomowanych dzienników ekonomicznych na świecie, publikuje ranking studiów Executive MBA. W tegorocznej edycji, już trzeci raz z rzędu, zwycięzcą został program pochodzący z Chin, tj. Kellogg-HKUST EMBA. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Trium Global EMBA, program prowadzony wspólnie przez uczelnie z Francji, USA, Chin i Wielkiej Brytanii. Trzecie miejsce utrzymał Tsinghua University/ Insead, program oferowany przez konsorcjum kilku szkół biznesu. W rankingu znalazł się tylko jeden program z Polski, Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, który w tegorocznej edycji zajął 74. miejsce (rok wcześniej 68. pozycja).

Metodologia rankingu 

Aby dany program został sklasyfikowany w rankingu FT, musi on spełnić bardzo ostre kryteria, m.in.: posiadać akredytację AACSB lub EQUIS, charakteryzować się odpowiednią strukturą grupową (grupa uczestników razem studiuje i kończy program w tym samym czasie), a także wykazać się minimalną liczbą 30 absolwentów w ciągu danego roku.

Podobnie jak w poprzednich edycjach lista sporządzona została w oparciu o dwie ankiety. Jedną z nich wypełnili uczelnie i organizatorzy programów, a drugą absolwenci. Kwestionariusz przekazywany przez uczelnie pozwolił zbadać czynniki związane z jakością programu oraz poziomem i dynamiką rozwoju uczelni, a także stopień umiędzynarodowienia kadry naukowej, liczbę kobiet wśród wykładowców, zasięg międzynarodowy programu, liczbę i jakość badań prowadzonych przez uczelnię czy też liczbę publikacji. Z kolei na podstawie odpowiedzi udzielanych przez absolwentów dokonano oceny wpływu ukończenia studiów Executive MBA na rozwój kariery zawodowej, wysokość i wzrost wynagrodzenia, doświadczenie zawodowe oraz osiąganie założonych celów.

Wyniki rankingu

Analiza wyników rankingu pokazuje, że ostatnio wśród studiów Executive MBA na świecie dominują programy prowadzone przez uczelnie z Chin. W pierwszej dziesiątce tegorocznego zestawienia znalazło się aż 7 programów chińskich szkół biznesu, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z czołowymi światowymi uczelniami, a w całym rankingu jest aż 17 programów z Chin. Dla porównaniu w ubiegłym roku było ich 15. Co ciekawe, pierwszy samodzielny program pochodzący z Europy zajął 6. miejsce (HEC Paris International EMBA), a amerykański - 10. miejsce (MIT: Sloan),. Na podstawie wyników rankingu można śmiało stwierdzić, że programy oferowane wspólnie przez stowarzyszenia kilku uczelni są nadal bardzo popularne. W pierwszej dziesiątce jest ich aż 5, a w całym rankingu aż 23. 

Programy z Polski w rankingu Executive MBA

W zestawieniu znalazł się tylko jeden program Executive MBA z Polski, który jest prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy. W tym roku został on sklasyfikowany na 74. pozycji (68. miejsce w 2017 r.).

Wnioski

Jak pokazują wyniki rankingu, oprócz uczelni z USA, również chińskie szkoły biznesu kładą duży nacisk na edukację menedżerską i decydują się na prowadzenie studiów Executive MBA na wysokim poziomie.

Warto także podkreślić, że uczelnie zapewniają bogatą ofertę międzynarodowych programów, w ramach których zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach na świecie. Obecnie menedżerowie nie widzą żadnego problemu w przemieszczaniu się po całym świecie, jeśli tylko mogą zdobywać nową wiedzę i wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi.   

Pełne wynik rankingu dostępne są tutaj: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-mba-ranking-2018


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl