Ranking Financial Times Executive MBA 2015

Ranking Financial Times Executive MBA 2015

Dziennik Financial Times opublikował wyniki jubileuszowego 15-tego rankingu 100. najlepszych programów executive MBA. W rankingu znalazły się 2 programy z Polski – prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy i Aalto University wraz z Wyższą Szkołą Bankową z Poznania.

Tegoroczny ranking studiów Executive MBA organizowany przez Financial Times jest wyjątkowy, gdyż jest to 15-ta edycja tego zestawienia. W tym roku do rankingu zgłosiło się 129 programów z czego 16 było programami organizowanymi przez więcej niż jedną uczelnię. Podstawą rankingu są ankiety wypełniane przez absolwentów 3 lata po zakończeniu edukacji (tegoroczna próba obejmuje 4610 absolwentów, co stanowi 49% rozesłanych ankiet) i autoewaluacji uczelni. Najważniejszym kryterium oceny jest uzyskany awans i średnia ważona wysokość zarobków, oparta na parytecie siły nabywczej (PPP). Autorzy rankingu oceniają też kadrę dydaktyczną i umiędzynarodowienie programów.

Zwycięska trójka to: program Tsinghua University prowadzony wspólnie z Insead (3. w 2014), program Szkoły Biznesu Uniwersytetu w Hong Kongu we współpracy z amerykańskim Kellogg (2. w 2014) oraz program multinarodowy, stworzony przez uczelnie HEC Paris (Francja), London School of Economics (Wielka Brytania) i Stern (USA) (1. w 2014).

Zwycięzcą tegorocznego rankingu studiów Executive MBA są bez wątpienia … Chiny i Singapur. Tam menedżerowie uzyskują najwyższe zarobki po zakończeniu studiów EMBA. Programy z Polski, które znalazły się w rankingu to Executive MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego – 61. miejsce (45. w 2014) oraz Aalto University wraz z Wyższą Szkołą Bankową z Poznania – 76. Miejsce (83. w 2014). W pierwszej 10-tce znalazły się 4 programy z Chin, 2 z Singapuru, 3 z Francji, 3 z Wielkiej Brytanii, 2 z USA oraz 1 z Hiszpanii. Warto zauważyć, że wśród pierwszych 10-ciu programów połowę stanowią programy multinarodowe, tworzone przez kilka uczelni.

Studia Executive MBA to najbardziej wymagający i prestiżowy program kształcenia menedżerów, oferowany jedynie przez nieliczne szkoły biznesu. Studia te przeznaczone są dla menedżerów wyższego szczebla, którym zależy na pogłębieniu wiedzy, wymianie doświadczeń i na przyspieszeniu dalszej kariery. Program Executive MBA pozwala posiąść wiedzę z kilku kluczowych, dla prowadzenia firmy, dziedzin począwszy od zarządzania strategicznego, przez zarządzanie operacyjne, marketing, finanse, na negocjacjach kończąc. To co podkreślają wszyscy studenci i absolwenci, MBA, a w szczególności Executive MBA uczy także jak zarządzać sobą, swoją rodziną i jak utrzymać równowagę między życiem osobistym a karierą zawodową.

Pełny ranking Executive MBA „FT" znajduje się pod adresem:

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-mba-ranking-2015

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl