Ranking Executive Education wg. Financial Times 2022

Ranking Executive Education wg. Financial Times 2022

Dziennik Financial Times opublikował wyniki tegorocznego rankingu dotyczącego kształcenia kadry kierowniczej w zakresie programów otwartych i zamkniętych programów szkoleniowych na zamówienie klientów korporacyjnych. W tegorocznym rankingu programów otwartych znalazło się 65 uczelni w tym jedna z Polski.

Ranking Executive Education zawiera w sobie dwa rankingi – ranking programów otwartych i ranking zamkniętych programów szkoleniowych.

Programy otwarte to kursy bez dyplomu, w których może wziąć udział każdy, kto spełnia odpowiednie wymagania. Dostępne są zaawansowane programy zarządzania (Advanced Management Programmes - AMP), przeznaczone dla liderów wyższego szczebla, którzy chcą zwiększyć zakres swoich obowiązków lub awansować na wyższe stanowiska. Istnieją również Ogólne Programy Zarządzania (General Management Programmes - GMP), przeznaczone dla menedżerów funkcjonalnych lub specjalistów, np. ekspertów ds. finansów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa.

Z kolei zamknięte programy szkoleniowe to dostosowane do potrzeb klienta obejmujące ogólne lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania lub biznesu dla pracowników sektora prywatnego lub publicznego. Te kursy, chociaż bez dyplomu, są zlecane przez menedżerów wyższego szczebla w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb szkoleniowych pracowników w firmach.

Aby móc uczestniczyć w rankingu, szkoły biznesu muszą być akredytowane przez co najmniej jedną z dwóch wiodących agencji - AACSB lub EFMD. Aby wziąć udział w danym rankingu, muszą również wykazać przychody z programów niestandardowych lub otwartych w wysokości co najmniej 1 mln USD rocznie.

W przypadku programów niestandardowych szkoły muszą mieć co najmniej 15 klientów korporacyjnych, którzy zamówili kursy kończące się w 2021 r., z których co najmniej pięciu musi odesłać ankietę zwrotną. W przypadku programów otwartych szkoły zgłaszają maksymalnie dwa ogólne kursy zarządzania trwające co najmniej trzy dni oraz maksymalnie dwa zaawansowane kursy trwające pięć lub więcej dni. Aby szkoła mogła zostać uwzględniona w rankingu, na ankietę musi odpowiedzieć co najmniej 20 procent uczestników lub 20 osób.

Wyniki Rankingu

Wśród 65 szkół biznesu, które znalazły się w tegorocznym rankingu otwartych programów zarządzania ogólnego i zaawansowanego, 19 najlepszych elitarnych placówek obejmuje cztery szkoły z głównymi kampusami we Francji, trzy z Hiszpanii i po dwie z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii. Pierwsze miejsce zajęła: HEC Paris (Francja), drugie IESE Business School (Hiszpania) a trzecie IMD Business School (Szwajcaria). Wśród uczelni sklasyfikowanych w tym rankingu znalazła się również jednak uczelnia z Polski – Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy.

Spośród 70 szkół, które znalazły się w rankingu zamkniętych programów szkoleniowych, które są dostosowane do potrzeb organizacji, HEC Paris zajęła pierwsze miejsce. Kolejne miejsca zajęły: Duke Corporate Education oraz Iese Business School.

Francuska szkoła biznesu HEC Paris po raz pierwszy znalazła się na dwóch rankingów na raz. Podwójny sukces szkoły pojawia się w momencie, gdy wiele wiodących instytucji akademickich na świecie zgłasza wzrost popytu na kursy pozauczelniane w miarę słabnięcia pandemii Covid-19.

Wzrost ten odzwierciedla krótkoterminowe zapotrzebowanie menedżerów wyższego szczebla na spotkania w cztery oczy i poza siedzibą firmy po miesiącach pracy zdalnej. Jest to jednak również wyraz długoterminowego pragnienia zdobycia nowych umiejętności, takich jak transformacja cyfrowa, oraz utrzymania motywacji w okresie wysokiej rotacji pracowników.

Konkurencja ze strony wewnętrznych "uniwersytetów korporacyjnych" i firm konsultingowych jest coraz większa, podobnie jak kształcenie online oferowane przez takie organizacje jak np. LinkedIn. Rosnąca liczba firm rozpoczynających działalność w zakresie szkoleń cyfrowych, również zakłóca funkcjonowanie sektora, wprowadzając nowe technologie i elastyczność oferty.

Powyższe rankingi szkół wyższych są pierwszymi opublikowanymi przez "FT" od maja 2020 r. Pandemia spowodowała bowiem poważne zakłócenia, ponieważ szkoły biznesu były zmuszone w krótkim czasie dostosować się do nauczania online, a w obliczy niepewności wiele firm odwołało szkolenia.

Pełne wyniki rankingu: https://rankings.ft.com/rankings/2872/executive-education-open-2022 oraz https://rankings.ft.com/rankings/2871/executive-education-custom-2022

Źródło: Financial Times


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl