Ranking Eduniversal Best Masters 2013-2014

Eduniversal opublikował wyniki rankingu najlepszych programów MBA. Jest to druga część ranking szkół biznesu, skupiająca się na ocenie programów a nie szkół. W zestawieniu 20 programów z Europy Środkowej, wśród nich 5 z Polski

Ranking Best Masters skupia się na ocenie wyłącznie programów MBA. Programy są oceniane z punktu widzenia trzech głównych kryteriów:
  • reputacji programu,
  • wynagrodzenia w pierwszej pracy po ukończeniu studiów,
  • ogólnym zadowoleniu uczestników.

W skład kryterium oceny - reputacja programu - wchodzą opinie menedżerów HR o programie oraz całościowy wynik oceny szkoły. Punktacja za wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach jest obliczana na podstawie danych przekazanych przez organizatora studiów, które są weryfikowane przez zespół przygotowujący ranking. Wartość wskaźnika ogólnego zadowolenia jest badany na podstawie ankiety rozsyłanej do uczestników programu. Przy czym ocena jest przyznawana tylko wtedy gdy odpowiedzi udzieli co najmniej 10% uczestników programu. Dodatkowo do wyników trzech wyżej wymienionych kryteriów dodawane są punkty dodatkowe za: stopień umiędzynarodowienia programu, możliwość odbywania praktyk zagranicznych, oferowanie możliwość kształcenia na odległość oraz zaangażowanie uczestników w udział w badaniu.

W zależności od ilości uzyskanych punktów w badaniu programom przyznawane są też gwiazdki będące elementem podkreślającym wartość oceny programu. Najlepsze programy, które zgromadziły od 12 do 15 punktów otrzymują 4 gwiazdki.

Programy są grupowane wg. kryteriów geograficznych w obszarze Europy wschodniej znalazło się 20 programów z 9 krajów naszego regionu. Wśród 20 najlepszych programów 5 pochodzi z Polski z czego 4 uplasowały się w pierwszej 10-tce. Najlepszym polskim programem w zestawieniu jest program MBA-SGH (2. miejsce w ogólnych wynikach i 4 gwiazdki), kolejne miejsca zajęły programy: Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (4. miejsce), Uniwersytetu Warszawskiego (7. miejsce), GFKM (10. miejsce) i Akademii Leona Koźmińskiego 12. miejsce.

Pełne wyniki można zobaczyć tutaj...


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl