Ranking Eduniversal 2023

Ranking Eduniversal 2023

Eduniversal właśnie ogłosiła rezultaty rankingu szkół biznesowych na rok 2023. Ranking ten przedstawia tysiąc wiodących uczelni biznesowych z całego świata, podzielonych według regionów i krajów. Na czele listy uczelni z Polski uplasował się Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który jako jedyny w Polsce zdobył pięć palm doskonałości.

Eduniversal to międzynarodowa agencja ratingowa, która specjalizuje się w ocenianiu szkół wyższych i każdego roku publikuje ranking uczelni wyższych i programów studiów. W najnowszym wydaniu rankingu skupiono się na ocenie samych uczelni, nie uwzględniając poszczególnych programów studiów, które są oceniane osobno w rankingu Best Masters. Ranking Business School funkcjonuje od 2007 roku i w obecnej edycji zostało ocenionych 1000 uczelni z 153 krajów, podzielonych na 9 regionów geograficznych.

Metodologia rankingu

Metodologia oceny uczelni składa się z 3 etapów:

KROK 1 - OFICJALNY WYBÓR 1000 NAJLEPSZYCH SZKÓŁ BIZNESOWYCH

Pierwszy krok w tworzeniu rankingu polega na selekcji 1000 najwybitniejszych szkół biznesowych z tysięcy dostępnych, które zostaną przedstawione w końcowym zestawieniu. Alokacja miejsc w rankingu dla szkół z każdego z 153 krajów odbywa się według ustalonej kwoty, na podstawie kryteriów zarówno ilościowych, jak i jakościowych.
Do ilościowych mierników należą takie wskaźniki jak: krajowe inwestycje w edukację na osobę, produkt krajowy brutto per capita, liczebność populacji, czy ilość studiujących na wyższych uczelniach.
Z kolei kryteria jakościowe to między innymi: liczba krajowych absolwentów wyższych uczelni oraz historyczne znaczenie narodowej tradycji edukacyjnej.

KROK 2 - NAGRODY PALMY DOSKONAŁOŚCI DLA KAŻDEJ Z 1000 RANKOWANYCH SZKÓŁ

W ramach pierwszej fazy tworzenia rankingu, uczelnie z każdego kraju są klasyfikowane i oceniane w kategorii tzw. "palm doskonałości". Przyznanie określonej liczby palm każdej szkole odbywa się na podstawie kryteriów ustalonych przez międzynarodowy komitet naukowy, który sprawuje opiekę nad procesem rankingu. W ocenie brane są pod uwagę aspekty takie jak: uzyskane akredytacje, pozycja w renomowanych rankingach, przynależność do akademickich lub zawodowych organizacji, a także międzynarodowe partnerstwa.
Pięć palm doskonałości, oznaczających światowej klasy uczelnię o globalnym zasięgu, jest przyznawanych 100 najlepszym szkołom w rankingu. Cztery palmy, wskazujące na wiodące szkoły biznesowe o istotnym międzynarodowym znaczeniu, otrzymuje 200 uczelni. Trzy palmy, symbolizujące doskonałe uczelnie biznesowe z rosnącym międzynarodowym wpływem, są przyznawane 400 szkołom. Dwoma palmami, które wskazują na dobre szkoły biznesowe o silnym wpływie regionalnym, nagradzane są 200 uczelni. Jeden palmę, świadczącą o znaczącym wpływie lokalnym, otrzymuje 100 uczelni sklasyfikowanych w rankingu.

KROK 3 - GŁOSOWANIE DZIEKANÓW

Po przyznaniu uczelni odpowiedniej liczby palm doskonałości, następuje finalizacja jej pozycji na liście rankingowej w kraju, oparta na liczbie otrzymanych palm. Ranking ten jest dalej kształtowany przez ocenę, którą dokonują dziekani z innych czołowych szkół biznesowych zaliczonych do rankingu Eduniversal. Ta część procesu, znana jako Głosowanie Dziekanów, pozwala na uwzględnienie opinii i wiedzy dziekanów z wiodących szkół biznesowych na całym świecie i jest traktowana jako symbol ich uznania dla osiągnięć uczelni.

Wyniki rankingu

Łącznie w rankingu zostało sklasyfikowanych 18 uczelni z Polski. Najlepszą uczelnią z Polski został uznany, po raz kolejny, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał on również 5 palm doskonałości jako jedyna uczelnia z naszego kraju. 
W grupie uczelni z 4 palmami znalazły się Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, Szkoła Główna Handlowa z Warszawy oraz Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania. 3 palmy uzyskały: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnik Gdańskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.  Wśród uczelni, który zdobyły 2 palmy znalazły się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Pozostałe polskie uczelnie uzyskały tytuł Eduniversal Selected.

Nagrody Eduniversal dla najlepszych szkół biznesu w 2023 roku

Każdego roku, podczas Światowej Konwencji Eduniversal, podczas ceremonii wręczenia nagród Eduniversal przyznawane są nagrody dla TOP3 szkół biznesowych z każdej z 9 stref geograficznych. Odbywa się to na podstawie wyników uzyskanych od kolegów akademickich, którzy wzięli udział w corocznej ankiecie głosowania dziekanów. W tym roku w regionie Europy wschodniej nagrody otrzymały: 
1. Prague University of Economics and Business - Czechy
2ex. Graduate School of Management - St. Petersburg University - Rosja
2ex. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
3ex. Corvinus University of Budapest - Węgry
3ex. University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB LU) – Słowenia

Wnioski z rankingu

Rezultaty rankingu świadczą o znakomitej renomie i międzynarodowej reputacji polskich uczelni, podkreślając ich mocną pozycję w regionie. Jest to powód do zadowolenia, że aż 18 naszych instytucji edukacyjnych spełnia rygorystyczne wymagania tego rozległego rankingu o zasięgu globalnym. Warto mieć na uwadze, że podstawową misją rankingów tworzonych przez Eduniversal, a także inne agencje, jest dostarczenie zainteresowanym edukacją osób narzędzi i dogłębnej informacji na temat programów i uczelni dostępnych na całym świecie. Takie informacje mają za zadanie ułatwić wybór najodpowiedniejszych opcji edukacyjnych. Niemniej jednak decyzja ta nigdy nie powinna opierać się wyłącznie na miejscu w rankingach, nawet tych najbardziej prestiżowych, ponieważ dokonanie wyboru to skomplikowany proces i powinien być przemyślany.

Pełne wyniki Business School Ranking można znaleźć tutaj: https://eduniversal-ranking.com/

Źródło: Eduniversal


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl