Ranking Eduniversal 2022

Ranking Eduniversal 2022

Eduniversal opublikowała wyniki zestawienia Business School Ranking 2022. Zestawienie to prezentuje najlepsze 1000 uczelni i szkół biznesu z całego świata w podziale na regiony i kraje. Wśród uczelni z Polski pierwsze miejsce zajął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał on też jako jedyna uczelnia z naszego kraju 5 palm doskonałości.

Agencja ratingowa Eduniversal to globalna organizacja zajmująca się oceną uczelni wyższych, która co roku prezentuje wyniki rankingu studiów i uczelni wyższych. W tym zestawieniu analizie podlegały uczelnie a nie prowadzone przez nie studia. Studia magisterskie są klasyfikowane w oddzielnym rankingu - Best Masters. Business School Ranking jest przygotowywany od 2007 roku. W tym roku sklasyfikowanych zostało 1000 uczelni z 154 krajów zlokalizowanych w 9 regionach.

Metodologia rankingu

Metodologia oceny uczelni składa się z 3 etapów:

KROK 1 - OFICJALNY WYBÓR 1000 NAJLEPSZYCH SZKÓŁ BIZNESOWYCH:

Celem pierwszego etapu procesu budowania rankingu jest wyłonienie spośród tysięcy różnych szkół biznesu 1000 najlepszych, które zostaną zaprezentowane w zestawieniu. Liczba szkół wybranych do udziału w rankingu, z każdego z 154 krajów, jest określana metodą kwotową, z wykorzystaniem kryteriów ilościowych i jakościowych.

Kryteria ilościowe obejmują m.in.: krajowe wydatki na edukację na mieszkańca, PKB na mieszkańca, wielkość populacji, liczba studentów szkół wyższych.

Kryteria jakościowe obejmują m.in. liczbę absolwentów uczelni w kraju, historyczne znaczenie narodowej tradycji edukacyjnej.

KROK 2 - NAGRODY PALMY DOSKONAŁOŚCI DLA KAŻDEJ Z 1000 RANKOWANYCH SZKÓŁ

Uczelnie sklasyfikowane w pierwszym etapie są grupowane dla każdego kraju i podlegają ocenie poziomów doskonałości nazywanych „palmami doskonałości”.

Każda palma doskonałości jest przyznawana każdej szkole zgodnie z zestawem kryteriów stworzonych przez międzynarodowy komitet naukowy, który nadzoruje tworzenie rankingu. Przy przyznawaniu palm brane są pod uwagę takie elementy jak: akredytacje, pozycja w głównych rankingach, członkostwo w stowarzyszeniach akademickich lub zawodowych, partnerstwa międzynarodowe.

5 palm jest przyznawanych 100 uczelniom w rankingu i oznacza uczelnię o silnym wpływie globalnym.

4 palmy są przyznawane 200 uczelniom w rankingu i oznaczają najlepsze szkoły biznesu o znaczącym wpływie międzynarodowym.

3 palmy są przyznawane 400 uczelniom w rankingu i oznaczają doskonałe szkoły biznesu ze wzmocnieniem międzynarodowego wpływu.

2 palmy są przyznawane 200 uczelniom w rankingu i oznaczają dobre szkoły biznesu z silnym wpływem regionalnym.

1 palma jest przyznawana 100 uczelniom w rankingu i oznacza szkołę biznesu o dużym wpływie lokalnym.

KROK 3 - GŁOSOWANIE DZIEKANÓW

Gdy szkole zostanie przyznana określona liczba palm doskonałości, ostatnim krokiem jest ocena szkoły w jej kraju zgodnie z ilością przyznanych palm. Uszeregowanie uczelni zależy od oceny dokonanej przez dziekanów pozostałych najlepszych szkół biznesu w rankingu Eduniversal. Ten krok, nazywany Głosowaniem Dziekanów, pozwala uwzględnić wiedzę dziekanów najlepszych szkół biznesu na świecie: jest synonimem uznania liderów uczelni.

Wyniki rankingu

Łącznie w rankingu zostało sklasyfikowanych 18 uczelni z Polski.

Najlepszą uczelnią z Polski został uznany, po raz kolejny, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał on również 5 palm doskonałości jako jedyna uczelnia z naszego kraju.

W grupie uczelni z 4 palmami znalazły się Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, Szkoła Główna Handlowa z Warszawy oraz Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania.

3 palmy uzyskały: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnik Gdańskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Wśród uczelni, który zdobyły 2 palmy znalazły się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy.

Pozostałe polskie uczelnie uzyskały tytuł Eduniversal Selected.

Wnioski z rankingu

Wyniki rankingu potwierdzają wysoką jakość i międzynarodowe uznanie uczelni z Polski oraz ich silną pozycję w regionie. Cieszy również fakt, że 18 naszych uczelni spełnia wysokie kryteria tego szerokiego międzynarodowego rankingu.

Należy pamiętać, że główny cel rankingów przygotowywanych przez agencję Eduniversal i nie tylko to zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym nauką zarówno pożytecznych narzędzi, jak i specjalistycznej wiedzy o programach i uczelniach dostępnych na całym świecie, które mogą pomóc zorientować się w najlepszych możliwościach edukacyjnych, by dokonać właściwego wyboru. Jednak trzeba pamiętać, że taki wybór nie jest łatwy oraz nie powinien być uzależniony wyłącznie od wyników uzyskanych w nawet najbardziej renomowanych czy uznawanych rankingach.

Pełne wyniki Business School Ranking można znaleźć tutaj: https://eduniversal-ranking.com/

Źródło: Eduniversal


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl