Ranking Eduniversal 2013

Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego to najlepsze polskie uczelnie wg Eduniversal 2013. Na początku października zostały ogłoszone wyniki rankingu szkół biznesu Eduniversal.

Jest to ranking 1000 najlepszych szkół biznesu na świecie. Szkoły pogrupowane są na 9 regionów geograficznych i 154 krajów. Z Polski zostało w tym roku sklasyfikowanych 12 uczelni.

W zestawieniu każdej ze szkół przyznawane są „Palmy". Im więcej palm, tym wyższe noty. Ocena programów odbywa się w oparciu o takie kryteria jak ocena pracy badawczej uczelni/instytucji, jej internacjonalizacji (związane głównie z posiadaniem akredytacji) oraz wzajemna ocena dziekanów/dyrektorów uczelni. Pierwszy z elementów jest decydujący o tym, czy uczelnia znajduje się na liście 1000 uczelni biorących udział w badaniu. Najważniejsze są jednak dwa ostatnie kryteria czyli internacjonalizacja i wzajemna ocena dziekanów.

Wśród elementów wpływających na internacjonalizację znajdują się m.in.: zdobyte akredytacje, pozycja w głównych rankingach, udział w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach, rozbudowana sieć kontaktów z innymi uczelniami oraz rozpoznawalność uczelni oraz studiów.

Wzajemna ocena dziekanów jest również istotnym elementem wpływającym na ilość przyznanych palm. Metodologia oceny uczelni w tym aspekcie opiera się o zbieranie ocen, wystawionych przez dziekanów innych uczelni z danego kraju.

W tym polskie uczelnie zdobyły następującą ilość palm:

Szkoły z 5 Palmami: 1 (Szkoła Główna Handlowa)
Szkoły z 4 Palmami: 2 (Uniwesytet Warszawki, Akadaemia Leona Koźmińkiego)
Szkoły z 3 Palmami: 7
Szkoły z 2 Palmami: 2

Pełne zestawienie można zobczyć tutaj:
www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-poland.html


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl