Ranking Best Masters 2016

Ranking Best Masters 2016

Ranking Best Masters to badanie studiów magisterskich i MBA z całego świata. W badaniu bierze udział klika tysięcy programów i studiów z całego świata. Proces oceny trwa ponad 9 miesięcy. Ocenie podlegają 3 główne kryteria: reputacja programu/studiów, wynagrodzenie w pierwszej pracy po ukończeniu studiów, satysfakcja studentów. Ponadto przyznawane są dodatkowe punkty za stopień umiędzynarodowienia uczestników programu/studiów, ich doświadczenia zawodowego, możliwości odbycia praktyk w czasie studiów oraz za możliwość kształcenia na odległość.

Metodologia rankingu MBA

Na ocenę reputacji programu wchodzą dwa składniki: opinie menedżerów HR o programie (50%) i całościowy wynik oceny szkoły/uniwersytetu (50%).
Wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach - obliczana jest na podstawie danych przekazanych przez organizatora studiów, które są weryfikowane przez zespół przygotowujący ranking. Wyniki są ważone w zależności o dochodów w wybranym państwie. Następnie nakładana jest na nie skala uzależniona od typu programu: EMBA, MBA, pozostałe.
Wskaźnik ogólnego zadowolenia badany jest na podstawie ankiety rozsyłanej do uczestników programu. Ankieta zawiera 11 pytań. Przy czym ocena jest przyznawana tylko wtedy, gdy odpowiedzi udzieli co najmniej 10% uczestników programu.

Punkty zdobyte z trzech wyżej wymienionych kryteriów są sumowane. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznawane są gwiazdki. Najlepsze programy, które zgromadziły od 12 do 15 punktów otrzymują 4 gwiazdki.

W celu prezentacji finalnych wyników programy są grupowane wg obszarów geograficznych. W dziedzinie programów Executive MBA i zaocznych MBA w Europie Wschodniej znalazło się w tym roku 20 programów. Wśród nich 5 programów pochodzi z Polski z czego 3 uplasowały się w pierwszej 10-tce. W porównaniu do ubiegłego roku Polska straciła pozycję lidera w regionie na korzyść Rosji. To z tego kraju pochodzi najwięcej programów w rankingu.

Wyniki rankingu MBA

Pozycje programów MBA z Polski wyglądają następująco:

1. miejsce - MBA-SGH - (4 gwiazdki) (1. w 2015),
3. miejsce - emba@UW - (4 gwiazdki) (4. w 2015),
10. miejsce - Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej - (4 gwiazdki) (7. w 2015)
11. miejsce - Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego (3 gwiazdki) (10. w 2015),
13. miejsce – MBA in Strategy, Programme and Project Management Politechnika Gdańska (3 gwiazdki).

„Pomimo utraty pozycji lidera wśród krajów Europy Wschodniej polskie programy MBA nadal potwierdzają swoją wysoką jakość i siłę. 4 spośród 5ciu programów w zestawieniu ma 4 gwiazdki co jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia" - mówi Jakub Leszczyński - redaktor MBA Portal

Wśród programów Full-time MBA na 20 studiów zaprezentowanych w zestawieniu znalazły się 3 programy z Polski:

2. miejsce - International MBA Programme - CMT Uniwersytet Warszawski – (4 gwiazdki),
5. miejsce - European MBA – Akademia Leona Koźmińskiego – (4 gwiazdki),
18. miejsce - MBA Poznań-Atlanta – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (3 gwiazdki).

Pełne wyniki rankingu Best Master 2016 można zobaczyć tutaj.... oraz tutaj....

Źródło: Edunivesal


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl