Ranking Best Masters 2015

Ranking Best Masters 2015

Ranking Best Master to globalne badanie studiów magisterskich i MBA. W badaniu bierze udział ponad 4000 programów z całego świata. Ocenie podlegają 3 główne kryteria: reputacja programu, wynagrodzenie w pierwszej pracy po ukończeniu studiów, satysfakcja studentów. Ponadto program może zdobyć dodatkowe punkty zależenie od stopnia umiędzynarodowienia uczestników programu, ich doświadczenia zawodowego, możliwości odbycia praktyk w czasie studiów oraz możliwość kształcenia na odległość.

Reputacja programu - w skład tego kryterium oceny wchodzą opinie menedżerów HR o programie (50%) oraz całościowy wynik oceny szkoły/uniwersytetu (50%).
Wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach - obliczana jest na podstawie danych przekazanych przez organizatora studiów, które są weryfikowane przez zespół przygotowujący ranking.
Wskaźnik ogólnego zadowolenia - badany jest na podstawie ankiety rozsyłanej do uczestników programu. Przy czym ocena jest przyznawana tylko wtedy gdy odpowiedzi udzieli co najmniej 10% uczestników programu.

W zależności od ilości uzyskanych punktów w badaniu programom przyznawane są też gwiazdki będące elementem podkreślającym wartość oceny programu. Najlepsze programy, które zgromadziły od 12 do 15 punktów otrzymują 4 gwiazdki.

W celu prezentacji finalnych wyników programy są grupowane obszarów geograficznych. W Europie Wschodniej znalazło się w tym roku 20 programów. Wśród nich 5 programów (najwięcej) pochodzi z Polski z czego 4 uplasowały się w pierwszej 10-tce. Pozycje programów MBA z Polski wyglądają następująco:

1. miejsce - MBA-SGH - (4 gwiazdki) (1. w 2014),
4. miejsce - emba@UW - (4 gwiazdki) (7. w 2014),
7. miejsce - Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej - (4 gwiazdki) (7. w 2014)
10. miejsce - Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego (3 gwiazdki) (12. w 2014), 12. miejsce - Executive MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (3 gwiazdki),
19. miejsce - International Executive MBA - GFKM Gdańsk (2 gwiazdki) (10. w 2014)

„Tegoroczne wyniki potwierdzają pozycję Polski i polskich programów MBA jako liderów na rynku edukacji business executive w regionie Europy Wschodniej. Jest to najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia oferowanej przez polskie programy MBA" - mówi Jakub Leszczyński - redaktor MBA Portal

Pełne wyniki rankingu Best Master 2015 można zobaczyć tutaj....

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl