QS World University Rankings 2015

QS World University Rankings 2015

Poznaliśmy wyniki najnowszej edycji QS World University Rankings 2015/16, który jest najszerzej zakrojonym badaniem uczelni wyższych na świecie. Podobnie jak w poprzednich edycjach na szczycie tegorocznego rankingu dominują uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. W zestawieniu 800 najlepszych szkół znalazło się 6 uczelni z Polski. Poza Uniwersytetem Warszawskim (na miejscu 344.) wszystkie pozostałe zajęły miejsca się w drugiej połowie zestawienia.

Głównym celem QS World University Rankings jest dostarczenie informacji studentom o najlepszych uczelniach wyższych w światowym przekroju.

Ranking powstaje w oparciu o 6 wskaźników. Cztery z nich bazują na twardych danych natomiast dwa pozostałe powstają na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród  pracowników akademickich oraz pracodawców, zatrudniających absolwentów. Badane obszary to: nauka, dydaktyka, zdolność zatrudnienia oraz umiędzynarodowienie.

Nauka to czynnik najbardziej liczący się w badaniu. Jego waga to aż 40% całej oceny. Wyników, w tym zakresie, dostarcza przeprowadzany w globalnej skali sondaż, w którym pracownicy naukowi pytani są, w których instytucjach naukowych, ich zdaniem, prowadzone są badania, z zakresu ich zainteresowań naukowych, na najwyższym poziomie. Celem tej ankiety jest dostarczenie potencjalnym studentom wyważonej opinii o uniwersytetach pochodzącej od międzynarodowego grona naukowego.

Kolejny czynnik o wadze 10% to opinia pracodawców. Podobnie jak poprzedni powstaje w oparciu o wyniki globalnej ankiety. W wypadku tej części oceny celem jest przedstawienie jak uniwersytety są postrzegane z perspektywy rynku pracy.

Innymi elementami oceny są: stosunek liczby wykładowców do studentów (20%), procent studentów zagranicznych (5%) oraz wykładowców z zagranicy (5%), a także publikacje naukowe (20%), który ma na celu przybliżyć wpływ i zasięg prac naukowych powstających w ramach działalności uczelni a mierzony jest ilością cytatów w innych publikacjach naukowych.

W tegorocznej edycji dominowały uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze miejsce, podobnie jak w dwóch ostatnich edycjach rankingu, zajął MIT czyli Massachusetts Institute of Technology. Drugie miejsce przypadło Uniwersytetowi w Harwardzie, który na drugie miejsce powrócił po rocznej przerwie (w edycji 2014/2015 znalazł się na 4. miejscu) natomiast na 3. miejscu w zestawieniu najlepszych uczelni wyższych według rankingu QS zastały w tym roku Uniwersytet w Cambridge – jedyna uczelnia europejska w pierwszej piątce rankingu, ex aequo ze Stanford University z USA. Ostatnie miejsce w  piątce najlepszych uczelni zajmuje również amerykańska szkoła California Institute of Technology (Caltech). W pierwszej dziesiątce amerykańskich uczelni znalazło się aż 5 (University of Chicago na miejscu 10). Pozostałe to uczelnie brytyjskie: University of Oxford, University College London (UCL) oraz Imperial College London – kolejno na miejscach 6., 7. i 8. oraz szwajcarski ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology na miejscu 9.

W górę zestawienia szybko pną się azjatyckie uczelnie. Pierwszą z nich jest National University of Singapore (NUS) na miejscu 12., który w poprzednich edycjach znalazł się poza pierwszą dwudziestką oraz Nanyang Technological University, Singapore (NTU) na 13. miejscu, w poprzednich zestawieniach znajdujący się na miejscu 42. dwa lata temu oraz 39. przed rokiem.

Najwyżej oceniana polska uczelnia to Uniwersytet Warszawski na miejscu 344. Kolejny Uniwersytet Jagielloński to pozycje 411 do 420 co oznacza, że zajął miejsce ex aequo z kilkoma innymi uczelniami. W zestawieniu 800 najlepszych uczelni znalazły się jeszcze 4 polskie uczelnie: Politechnika Warszawska miejsce 651 – 700 oraz Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski – wszystkie trzy w ostatniej setce zestawienia.

Z pełnymi wynikami QS World Uniwersytet Ranking można zapoznać się na stronie… 

#ranking #uniwersytetynaswiecie

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl