Najlepsze na świecie programy MBA dla przedsiębiorczości w 2022 r.

Najlepsze na świecie programy MBA dla przedsiębiorczości w 2022 r.

Od trzech lat Poets&Quants tworzy ranking najlepszych programów MBA na świecie w zakresie przedsiębiorczości. I dla każdego z tych lat - 2020, 2021, a teraz 2022 — na szczycie listy znajdowała się Olin Business School na Washington University w St. Louis.

Utrzymanie pierwszej pozycji przez trzy lata z rzędu w jakimkolwiek rankingu to nie lada wyzwanie dla każdej szkoły biznesu czy programu MBA. W przypadku rankingu MBA w zakresie przedsiębiorczości jest to jeszcze trudniejsze, gdyż wiele programów zwiększyło swoje zaangażowanie w naukę przedsiębiorczości. Również drugi rok z rzędu 2. miejsce zajął Babson College od dawna znany z pionierskiego programu w zakresie przedsiębiorczości. W tym roku z 15. miejsca na 3. awansowała uczelnia Jones Graduate School of Business z Rice University. O trzy miejsca z siódmego na czwarte zawansowała ESADE z Barcelony. A 5. miejsce przypadło w udziale madryckiej IE Business School, po awansie z 8. miejsca w zeszłym roku.

Co ciekawe, pięć najlepszych szkół znajdowało się w Stanach Zjednoczonych lub Hiszpanii. Pierwszą szkołą, która ma siedzibę poza tymi dwoma krajami, jest dziewiąty City University of London. W sumie w tym roku w rankingu znalazło się 38 szkół — spadek z 50 w zeszłym roku, ale wzrost z 27 w pierwszym roku rankingu.

We wszystkich tych wysoko ocenianych szkołach nauczanie przedsiębiorczości polega w równym stopniu na tworzeniu nowego przedsiębiorstwa, jak i na nauce nowoczesnego sposobu myślenia. W przypadku szkół rozwijanie ducha przedsiębiorczości wśród studentów jest tak samo istotne, jak nauka teorii, niezależnie od tego, czy są to finanse, czy marketing.

METODOLOGIA

Autorzy rankingu, podobnie jak w poprzednich latach, uwzględnili w wynikach nie tylko szkoły, które chętnie przesłały dane, ale również te, które odmówiły podania informacji. W przypadku szkół, które nie przesłały ankiet, dane zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł i szkolnych materiałów marketingowych. Jeśli nie można było znaleźć informacji nt. danej szkoły, szkoła otrzymywała średnią danych z innych szkół. Co ciekawe większość uczelni, które odmówiły udziału w ranking, to duże i znane uczelnie zajmujące czołowe miejsca w innych rankingach.

Najważniejszą zmianą w tegorocznej metodologii było dodanie kilku nowych kategorii metryk. W tym roku nowy ranking jest wynikiem 16 różnych wskaźników, w porównaniu z 10 w zeszłym roku. Dodanie nowych wskaźników do rankingu miało na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, zmniejszenie wagi dowolnego wskaźnika, zapewniając szerszy i głębszy obraz zaangażowania szkoły w nauczanie przedsiębiorczości. Po drugie spowodowało, że ranking jest lepszym miernikiem ogólnej sprawności programu MBA w zakresie przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST POPULARNYM WYBÓREM WŚRÓD MBA

Duch przedsiębiorczości jest bardzo silny wśród studentów i absolwentów MBA. Wiele szkół zgłasza wyższy odsetek studentów MBA uruchamiających startupy zaraz po ukończeniu studiów w 2020 r. w porównaniu z wcześniejszymi latami. Nie jest to tylko trend wśród zagranicznych uczelni sklasyfikowanych w tym rankingu, ale również wśród polskich uczelni, ich studentów i absolwentów. Wiele projektów i prac dyplomowych na polskich studiach MBA dotyczy start-upów. W tym roku pojawiły się również w ofercie polskich uczelni programy MBA w zakresie przedsiębiorczości.

Wyniki rankingu można zobaczyć tutaj:

https://poetsandquants.com/2021/10/24/worlds-best-mba-programs-for-entrepreneurship-in-2022/

Źródło: Poets & Quants


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl