Magazyn FORTUNE wchodzi do gry w rankingach MBA

Magazyn FORTUNE wchodzi do gry w rankingach MBA

Pod koniec kwietnia magazyn FORTUNE opublikował pierwszą edycję rankingu studiów online MBA. Wiele osób zadaje sobie w związku z tym pytanie: czy świat potrzebuje kolejnego rankingu studiów MBA? Przypomnijmy, że wszystkie renomowane tytuły ekonomiczne i biznesowe publikują z większą lub mniejszą regularnością rankingi studiów MBA. Należy tu jednak zaznaczyć, że większość z nich dotyczy rynku amerykańskiego.

Magazyn FORTUNE to chyba ostatni z renomowanych magazynów ekonomicznych i gospodarczych, który dołączył do grona tych, którzy opracowują i publikują rankingi studiów MBA. Jednakże w ocenie rynku ranking ten posiada wiele niedoskonałości. Oczywiście żaden ranking studiów MBA nie jest pozbawiony niedociągnięć, lecz historia zestawień MBA ma już co najmniej kilka-kilkanaście lat, co daje możliwość analizy błędów i pozwala na dopracowanie koncepcji. Pytanie czy redakcja FORTUNE wykorzystała tą możliwość?

Niewątpliwie rynek studiów MBA na świecie, również w Polsce, przechodzi gwałtowną i miejmy nadzieję głęboką transformację. Epidemia COVID-19 spowodowała w szkolnictwie wyższym konieczność przejścia na naukę zdalną. To zbliżyło niegdyś przywiązane do miejsca studia, tradycyjne studia do edukacji bez granic, czyli studiów on-line. Już dzisiaj widać na rynku, że mniej znane i lokalne programy sięgają szersze rynki, z drugiej zaś strony osoby mieszkające dalej od fizycznych lokalizacji programów wykazują zainteresowanie podjęciem studiów.

Analizując wyniki rankingu studiów MBA wg magazynu FORTUNE można jednak zauważyć liczne i duże rozbieżności w wynikach w porównaniu z innymi zestawieniami mającymi dłuższą historię na rynku. To niestety powoduje pytania o wiarygodność prezentowanych danych oraz wyników.

Metodologia rankingu

Metodologia rankingu opiera się na 4 podstawowych kryteriach:

  • ocenie programu (55%) – na podstawie ankiety,
  • analizie liczby absolwentów wśród firm Fortune 1000 (17,5%),
  • marce programu (20%)
  • prestiżowi programu (7,5%).

Problem polega na tym, że te kryteria nie przystają do oceny studiów online MBA, a ich stosowanie może powodować nierzetelne wyniki. Studia online MBA, pomimo iż powstały i rozwijały się od kliku – kilkunastu lat, stanowiły pewną niszę na rynku. W dzisiejszych czasach przeżywają rozkwit, lecz ich rynkowa wartość nie została jeszcze potwierdzona na tyle, aby móc ją porównywać z tradycyjnymi studiami MBA.

Wyniki rankingu

Ranking studiów online MBA przygotowany przez FORTUNE obejmuje 104 programy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pierwsze miejsce zajął program University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler), drugie miejsce: Indiana University–Bloomington (Kelley) a trzecie Carnegie Mellon University (Tepper).

Wnioski z wyników rankingu

Podstawą analizy wyników każdego rankingu studiów MBA jest zrozumienie jego metodologii. Właściwie przeprowadzony ranking studiów powinien być poparty jasną i racjonalną metodologią badania. Z drugiej strony odbiorca takiego zestawienia powinien analizować jego wyniki w oparciu o zrozumienie zasad na jakich one powstały. Zastosowanie takich czy innych kryteriów oceny może mieć fundamentalne znaczenie dla ich wyników, a co za tym idzie może też wpływać na decyzję kandydatów. Dlatego zawsze podkreślamy, że każdy ranking jest obciążony pewnym błędem i prezentuje rzeczywistość w nieobiektywny sposób. Jest to powód, dla którego decyzje o wyborze studiów MBA nie powinny być podejmowane na podstawie wyników rankingów, lecz na podstawie wielowymiarowej analizy, która uwzględnia wyniki rankingów.   

Źródło: FORTUNE i Poets&Quants


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl