Global MBA ranking 2020 wg. Financial Times

Global MBA ranking 2020 wg. Financial Times

Tradycyjnie z początkiem roku dziennik Financial Times publikuje wyniki rankingu programów full-time MBA. Czołówka rankingu jest bardzo zbliżona do ubiegłorocznej edycji. W obrębie pierwszej 5-tki dochodzi tylko do zamiany pozycji pomiędzy programami. W rankingu nie ma żadnego programu MBA z Polski.

Obecne czasy nie należą do najlepszych dla studiów MBA w pełnym wymiarze godzin (full-time MBA).  Według danych Graduate Management Admission Council (GMAC), organizacji administrującej testem GMAT, światowy popyt na tego typu studia spada już drugi rok z rzędu. Głównym problemem są Stany Zjednoczone, gdzie popyt na studia full-time MBA spada od pięciu lat. Jest to związane głównie z faktem rosnących kosztów oraz sytuacją polityczną w USA (m.in. zaostrzeniem wymogów wizowych dla studentów zagranicznych).

Na szczycie globalnego rankingu kursów MBA FT są zmiany w stosunku do ubiegłego roku, ale w dużej mierze jest to przetasowanie ugruntowanej grupy renomowanych szkół biznesowej. Pierwsza trójka to programy oferowane przez uczelnie z USA, ale dane GMAC wskazują, że studenci coraz częściej decydują się na podjęcie studiów bliżej miejsca zamieszkania, kosztem studiowania na mniej uznanych w świecie uczelniach. Lokalne rynki studiów MBA typu full-time są stosunkowo silne w innych region świata. Według GMAC popyt na studia tego typu rośnie w Europie. Jest to związane m.ni. z łagodniejszą polityką wizową krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej oraz niższym kosztem samych studiów w porównaniu z USA. Ponadto europejskie programy trwają w większości tylko rok, a nie dwa.

Wyniki rankingu

Edycję 2020 rankingu Global MBA wygrał program Harvard Business School (2. w 2019), na 2. miejscu sklasyfikowano MBA z University of Pennsylvania: Wharton (4. w 2019), zaś 3 miejsce zajął Stanford Graduate School of Business (1. w 2018). Ranking Global MBA, w którym sklasyfikowanych jest 100 programów, jest zdominowany przez uczelnie ze Stanów Zjednoczonych – aż 51 szkół w całym zestawieniu, dalej znaleźli się przedstawiciele z Wielkiej Brytanii i Chin po 9 uczelni, a na trzecim miejscu pod względem liczby szkół są Francja i Indie z 4 reprezentantami. Polskie uczelnie nie oferują tego typu full-time MBA i dlatego nie pojawiają się w tym rankingu. Aby znaleźć się w zestawieniu Global MBA, studia muszą posiadać co najmniej jedną z akredytacji: EQUIS lub AASSB. Warto również pamiętać o tym, iż tego typu studia odbywają się w tzw. trybie dziennym, a to oznacza, że zajęcia wypełniają większą część każdego dnia tygodnia.

Metodologia rankingu

Jeśli chodzi o metodologię opracowania rankingu, to nie uległa ona zmianie. Tak jak w poprzednich edycjach wyniki badania 20 kryteriów składają się na całościową ocenę programu, tzn. na jego pozycję. Badanie absolwentów dostarcza dane do 8 kryteriów, kolejne 11 pochodzi z wyliczeń przeprowadzonych na danych ogólnych uczelni i programu, a ostatni czynnik brany pod uwagę to dorobek naukowy kadry naukowej danej uczelni. W zestawieniu badani są absolwenci studiów MBA, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowym kryterium jest liczba udzielonych odpowiedzi. Uwzględniane są tylko te programy, których 20% absolwentów udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie i dodatkowo zostało odesłanych co najmniej 20 w pełni wypełnionych ankiet. Badanie absolwentów służy głównie do analizy zmiany wysokości wynagrodzenia absolwentów 3 lata po ukończeniu studiów w stosunku do wynagrodzenia przed rozpoczęciem nauki. Wynagrodzenie podane w innych walutach niż dolary amerykańskie jest przeliczane z uwzględnieniem współczynnika siły nabywczej. Pozostałe aspekty brane pod uwagę w badaniu absolwentów, to: rozwój kariery, osiągnięcie celów zawodowych oraz fakt znalezienia pracy w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów

Studia MBA typu full-time adresowane są przede wszystkim do osób młodszych i z krótszym doświadczeniem zawodowym. Aby podjąć naukę na takich studiach należy przerwać pracę zawodową i całkowicie poświęcić się nauce. Zajęcia na studia odbywają się w trybie dziennym przez rok lub dwa lata, a to oznacza ok. 8 godzin każdego dnia. 

Pełne wyniki rankingu są dostępne na:  http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-2020

Źródło: Financial Times


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl