Eduniversal Business School Ranking 2020

Eduniversal Business School Ranking 2020

Agencja ratingowa Eduniversal ogłosiła wyniki zestawienia Business School Ranking 2020. Jest to zestawienie 1000 uczelni z całego świata podzielonych na regiony i kraje. Wśród uczelni z Polski pierwsze miejsce zajął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał on też jako jedyna uczelnia z naszego kraju 5 palm doskonałości.

Eduniversal to globalna agencja ratingowa zajmująca się oceną uczelni wyższych na świecie, która co roku prezentuje wyniki rankingu studiów i uczelni wyższych. W tym zestawieniu analizie podlegały uczelnie a nie prowadzone przez nie studia, które są klasyfikowane w rankingu Best Masters. Business School Ranking jest przygotowywany od 2007 roku. W tym roku sklasyfikowanych zostało 1000 uczelni z 154 krajów.

Metodologia rankingu

Metodologia oceny uczelni składa się z 3 etapów:

KROK 1 - OFICJALNY WYBÓR 1000 NAJLEPSZYCH SZKÓŁ BIZNESOWYCH:

Celem tego etapu procesu budowania rankingu jest wyłonienie spośród tysięcy różnych szkół biznesu 1000 najlepszych, które zostaną zaprezentowane w zestawieniu. Liczba szkół wybranych do udziału w rankingu, z każdego z 154 krajów, jest określana metodą kwotową, z wykorzystaniem kryteriów ilościowych i jakościowych.

Kryteria ilościowe obejmują m.in.: krajowe wydatki na edukację na mieszkańca, PKB na mieszkańca, wielkość populacji, liczba studentów szkół wyższych.

Kryteria jakościowe obejmują m.in. liczbę absolwentów uczelni w kraju, historyczne znaczenie narodowej tradycji edukacyjnej.

KROK 2 - NAGRODY PALMY DOSKONAŁOŚCI DLA KAŻDEJ Z 1000 RANKOWANYCH SZKÓŁ

Uczelnie sklasyfikowane w pierwszym etapie są grupowane dla każdego kraju i podlegają ocenie poziomów doskonałości nazywanych „palmami doskonałości”.

Każda palma doskonałości jest przyznawana każdej szkole zgodnie z zestawem kryteriów stworzonych przez międzynarodowy komitet naukowy, który nadzoruje tworzenie rankingu. Przy przyznawaniu palm brane są pod uwagę takie elementy jak: akredytacje, pozycja w głównych rankingach, członkostwo w stowarzyszeniach akademickich lub zawodowych, partnerstwa międzynarodowe.

5 palm jest przyznawanych 100 uczelniom w rankingu i oznacza uczelnię o silnym wpływie globalnym.

4 palmy są przyznawane 200 uczelniom w rankingu i oznaczają najlepsze szkoły biznesu o znaczącym wpływie międzynarodowym.

3 palmy są przyznawane 400 uczelniom w rankingu i oznaczają doskonałe szkoły biznesu ze wzmocnieniem międzynarodowego wpływu.

2 palmy są przyznawane 200 uczelniom w rankingu i oznaczają dobre szkoły biznesu z silnym wpływem regionalnym.

1 palma jest przyznawana 100 uczelniom w rankingu i oznacza szkołę biznesu o dużym wpływie lokalnym.

KROK 3 - GŁOSOWANIE DZIEKANÓW

Gdy szkole zostanie przyznana określona liczba palm doskonałości, ostatnim krokiem jest ocena szkoły w jej kraju zgodnie z ilością przyznanych palm. Uszeregowanie uczelni zależy od oceny dokonanej przez dziekanów pozostałych najlepszych szkół biznesu w rankingu Eduniversal. Ten krok, nazywany Głosowaniem Dziekanów, pozwala uwzględnić wiedzę dziekanów najlepszych szkół biznesu na świecie: jest synonimem uznania liderów uczelni.

Wyniki rankingu

Najlepszą uczelnią z Polski został uznany w rankingu Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał on również 5 palm doskonałości jako jedyna uczelnia z naszego kraju. W grupie uczelni z 4 palmami znalazły się Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, Szkoła Główna Handlowa z Warszawy oraz Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania. Łącznie w rankingu zostało sklasyfikowanych 18 uczelni z Polski. Warto podkreślić również, że Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zajął 3. miejsce w wśród najlepiej ocenianych uczelni w regionie Europy Wschodniej. To prestiżowe wyróżnienie otrzymały: Prague University of Economics and Business (1. miejsce), Corvinu Universytet of Budapest – Corvinus Business School (2. miejsce), Graduate School of Management – St. Petersburg University (2. miejsce) oraz University of Ljubljana, School of Economics and Business (3. miejsce).

Wnioski z rankingu

Wyniki rankingu potwierdzają wysoką jakość i międzynarodowe uznanie naszych rodzimych uczelni oraz ich silną pozycję w regionie. Cieszy również fakt, że 18 uczelni z Polski spełnia wysokie kryteria tego szerokiego międzynarodowego rankingu.

Należy pamiętać, że główny cel rankingów przygotowywanych przez agencję Eduniversal i nie tylko to zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym nauką zarówno pożytecznych narzędzi, jak i specjalistycznej wiedzy o programach i uczelniach dostępnych na całym świecie, które mogą pomóc zorientować się w najlepszych możliwościach edukacyjnych, by dokonać właściwego wyboru. Jednak trzeba pamiętać, że taki wybór nie jest łatwy oraz nie powinien być uzależniony tylko i wyłącznie od wyników uzyskanych w nawet najbardziej renomowanych czy uznawanych rankingach.  

Pełne wyniki Business School Ranking można znaleźć tutaj: 

https://eduniversal-ranking.com/

Źródło: Eduniversal


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl