Bloomberg Businessweek MBA Ranking 2023-24

Bloomberg Businessweek MBA Ranking 2023-24

Wydawnictwo Bloomberg przeprowadziło badanie wśród studentów, absolwentów oraz pracodawców, by ocenić czołowe uczelnie biznesowe i ich programy MBA w USA, Kanadzie, Europie i Azji i zaprezentować tegoroczną edycję rankingu studiów MBA. 

Stanford Graduate School of Business po raz kolejny, piąty już rok z rzędu, zdobyła pierwsze miejsce w rocznym zestawieniu najlepszych szkół biznesowych magazynu Bloomberg Businessweek. Ranking 110 stacjonarnych programów MBA (full-time) z całego świata bazuje na informacjach dostarczanych przez uczelnie oraz na wynikach ankiet wypełnianych przez studentów, absolwentów i pracodawców (aby się zakwalifikować, program musi spełnić określone progi uczestnictwa w każdej kategorii). Ankietowani oceniają swoje zadowolenie z jakości edukacji, sieci kontaktów, perspektyw kariery, rozwoju umiejętności i wielu innych aspektów.

Kwestie zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatu coraz silniej rezonują w niemal wszystkich szkołach biznesu, zarówno wśród studentów, jak i kadry. Uczelnie reagują na te wyzwania, wprowadzając interdyscyplinarne programy i nowe kursy, zwiększając nacisk na dziedziny badań, które jeszcze dekadę temu nie były tak istotne. W programach pojawia się więcej przedmiotów ścisłych, by kształcić menedżerów zdolnych do znajdowania konkretnych rozwiązań dla kluczowych wyzwań współczesnego biznesu.

Dziekani i dyrektorzy instytucji edukacyjnych podkreślają, że takie zmiany w programach nauczania, jak wprowadzenie więcej nauk ścisłych czy interdyscyplinarnych kursów (np. w zakresie opieki zdrowotnej czy nowych technologii), wskazują na rodzaje pracy i ról, które będą dostępne dla absolwentów MBA w przyszłości.

Bez wątpienia, zwolnienia w branży technologicznej, które miały miejsce pod koniec 2022 roku, przynajmniej czasowo ograniczyły możliwości zatrudnienia dla niektórych absolwentów. Problemy związane z redukcjami etatów w wielkich firmach doradczych oraz zwolnienia w sektorze finansowym dodatkowo skomplikowały sytuację na rynku pracy w 2023 roku. Niemniej jednak, liderzy szkół biznesowych są przekonani, że na rynku nadal będą pojawiać się nowe specjalizacje i miejsca pracy, a role liderów biznesowych będą ewoluować z równą szybkością.

Istotnym aspektem dla studentów i absolwentów, który może znacząco wpłynąć na ranking uczelni, jest wynagrodzenie. Absolwenci najlepszych programów MBA mogą oczekiwać atrakcyjnych zarobków już wkrótce po ukończeniu studiów. Z drugiej strony, choć wysokie zarobki są doceniane i pożądane, to nie stanowią one jedynego, a tym bardziej dominującego, powodu wyboru konkretnej szkoły biznesu. Uczestnicy studiów oraz niedawni absolwenci z różnych szkół podkreślają, że ambicje zawodowe i zainteresowania studentów MBA bywają większą motywacją niż cele finansowe.

Wyniki rankingu

Pierwsze miejsce w ranking uczelni z USA zajęła Stanford Business School (piąty raz z rzędu), drugie miejsce zdobył Chicago Booth a trzecie ex aequo Dartmouth (Tuck) oraz Virginia (Darden). Piąte miejsce przypadło University of Columbia. W rankingu Europejskim pierwsze miejsce zdobył SDA Bocconi (Włochy), drugie miejsce IESE Business School (Hiszpania), trzecie IMD (Szwajcaria). W rankingu nie została sklasyfikowana żadna uczelnia z Polski.

Więcej informacji: https://www.bloomberg.com/business-schools/

Źródło: Bloomberg


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl