10 najlepszych programów MBA na świecie - QS Global MBA Rankings 2018

10 najlepszych programów MBA na świecie - QS Global MBA Rankings 2018

Wydawnictwo QS zamieściło niedawno wyniki QS Global MBA Rankings 2018, w tym także rankingu Top 10 MBA Programs 2018, czyli listę 10 najlepszych programów MBA na świecie. Zwycięzcą najnowszej edycji jest amerykańska uczelnia Harvard Graduate School of Business. Na drugim miejscu znalazł się program MBA oferowany przez INSEAD z Francji, a na trzecim – również francuska uczelnia HEC z siedzibą w Paryżu. Wśród 10 najlepszych studiów MBA 5 pochodzi z USA, po 2 – z Francji i Wielkiej Brytanii i 1 – z Hiszpanii. Ta ścisła dziesiątka została wyłoniona po przeanalizowaniu ponad 250 programów i sporządzeniu ostatecznej klasyfikacji 232 uczelni. Niestety w opublikowanym zestawieniu nie ma żadnego programu MBA z Polski.

QS Global MBA Rankings 2018 to jedno z najbardziej wszechstronnych badań i zestawień najlepszych szkół biznesu na świecie spośród obecnie dostępnych na rynku. Aby dany program został uwzględniony w Global MBA Rankings 2018 roku, musiał spełnić określone kryteria takie jak zajęcia dydaktyczne prowadzone głównie na terenie uczelni, w pełnym wymiarze godzin i dla co najmniej 10 słuchaczy. Najnowsza edycja powstała na podstawie opinii zebranych wśród pracodawców (QS Global Employer Survey) i wykładowców (QS Global Academic Survey) na początku 2017. Ponadto na potrzeby rankingu poproszono uczelnie o udostępnienie informacji o m.in. wynagrodzeniu absolwentów, profilu zajęć, a także o rozwoju kariery zawodowej absolwentów zgodnie ze standardami MBA CSEA. 

Łącznie do sporządzenia zestawienia wzięto pod uwagę 13 kryteriów. Jednak decydujące znaczenie miało pięć kluczowych wskaźników. Pierwszy z nich, tj. zdolność zatrudnienia o wadze 40%, który jest mierzony za pomocą opinii udzielonych przez pracodawców. Drugi stanowiący 15%, przedstawia rozwój kariery absolwentów m.in. w największych firmach na świecie, a także tych, którzy stawiają na własny biznes. Trzeci, tzw. zwrot z inwestycji w okresie 10 lat o wadze 20%, określany jest na podstawie wzrostu wynagrodzenia po uzyskaniu dyplomu. Z kolei działalność naukowa to czwarty wskaźnik o wadze 15% służy do pokazania wpływu i zasięgu prac naukowych powstających na uczelni i jest mierzony liczbą cytatów w różnych publikacjach naukowych. Wreszcie ostatnie kluczowe kryterium o wartości 10% to różnorodność, czyli m.in. umiędzynarodowienie uczelni, a także odsetek kobiet zarówno wśród studentów, jak i kadry akademickiej.

Podobnie jak w wielu innych zestawieniach prezentujących programy MBA, również i ten zdominowały amerykańskie uczelnie, przy czym w pierwszej dziesiątce jest ich aż pięć i są to: Harvard Graduate School of Business (1. miejsce), Stanford Graduate School of Business (4. miejsce), Wharton School of the University of Pennsylvania (6. miejsce), MIT Sloan School of Management (7. miejsce) i Columbia Business School (8. miejsce). Niestety na liście nie znalazła się żadna uczelnia z Polski, ale w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że w naszym kraju tego rodzaju programy MBA nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem.   

Z pełnymi wynikami QS S Global MBA Rankings można zapoznać się tutaj


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl