Kto wygra w TEES-6?

Podczas III Ogólnopolskiego Kongresu MBA, który odbędzie się w Krakowie w dniach 11-12 maja br., poznamy laureatów drugiej edycji symulacyjno-decyzyjnej Gry TEES-6, skierowanej do słuchaczy i absolwentów Programów MBA z całej Polski. Gra jest nowatorską inicjatywą Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Zgłoszenia do drużyn biorących udział w grze już się zakończyły. Do udziału w II edycji TEES-6 zakwalifikowanych zostało 10 zespołów reprezentujących Programy MBA z takich uczelni jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Canadian Executive MBA), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (MBA Poznań-Atlanta) czy Uniwersytet Szczeciński (Podyplomowe Studium Menadżerskie MBA US).

 

Gra TEES-6 umożliwia konfrontację zdobytej wiedzy i umiejętności w środowisku symulującym realne warunki funkcjonowania firmy. Zadaniem uczestników gry, działających w zespołach złożonych z najwyżej czterech osób, jest podejmowanie decyzji na następne okresy (kwartały), przez co wpływają oni na pozycję rynkową prowadzonej przez siebie wirtualnej firmy. Uczestnicy podejmują decyzję co do wielkości produkcji, poziomu jakości oferowanego produktu, ceny sprzedaży, wielkości wydatków na promocję, wielkości wydatków na badania i rozwój, wielkości wypłacanych dywidend, czy reakcji na żądania związków zawodowych.

Rozgrywka odbywa się codziennie od 4 kwietnia do 27 kwietnia 2007r. o godzinie 20.00, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt ( 9-10 kwietnia 2007r.).

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięskiej drużyny odbędzie się w dniach 11-12 maja podczas III Ogólnopolskiego Kongresu MBA.

Gra TEES-6 przeprowadzana jest w całości w środowisku wirtualnym. Pozwala to na wzięcie w niej udziału Słuchaczom Programów MBA z całej Polski, co zwiększa atrakcyjność rozgrywki oraz wpływa na integrację środowiska MBA w Polsce.

Dziękujemy za duże zainteresowanie Grą TEES-6 i już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, III edycji gry już w kwietniu 2008 r.
Szczegółowe informacje o Grze TEES-6 można znaleźć na stronie internetowej III Kongresu MBA.

Główne atuty gry TESS-6 to:

  • Sprawne i atrakcyjne dla uczestników prowadzenie treningu menedżerskiego z zakresu szeroko rozumianego zarządzania firmą;
  • Praktyczne zaznajomienie użytkowników z zasadami zarządzania firmą w warunkach konkurencji;
  • Integracje wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i analiz finansowych;
  • Kształcenie umiejętności oceny standingu przedsiębiorstwa, szczególnie przydatnych pracownikom działów kreatywnych oraz controllingu w bankach komercyjnych.

 


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl