III Kongres MBA - Kraków 2007

III Kongres MBAIII Ogólnopolski Kongres MBA pt. "Przewodzić czy zarządzać - dylematy współczesnego biznesu"

DATA: 11 - 12 maja 2007 r.
MIEJSCE: - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków - Pawilon dydaktyczno - sportowy, sala nr 9

Myślą przewodnią III Ogólnopolskiego Kongresu MBA będzie tematyka przywództwa. We współczesnych systemach zarządzania coraz większego znaczenia nadaje się charyzmatycznym przywódcom, liderom integrującym i motywującym pracowników ku realizacji wspólnych celów. Ich wizje wytyczają nie tylko ścieżki rozwoju danej organizacji, ale nierzadko kierunki rozwoju całej branży. Taki styl zarządzania wyraźnie odróżnia ich od menedżerów, administratorów, precyzyjnie realizujących plany rozwojowe firm, raportujących i poruszających się w ramach wyznaczonych standardów działania. Co zrobić by wyzwolić w sobie cechy lidera? Czy programy MBA w Polsce kształcą przywódców? Jak rozwinąć inteligencję emocjonalną? Te pytania z pewnością nie pozostaną bez odpowiedzi podczas III Ogólnopolskiego Kongresu MBA.

zobacz program III Ogólnopolskiego Kongresu MBA

3 Kongres MBA Prelegenci

 

Harmonogram III Ogólnopolskiego Kongresu MBA

  • Symulacyjna gra menedżerska TEES-6 rozgrywanej pomiędzy zespołami różnych programów MBA w Polsce, rozgrywka trwa codziennie od 4 do 27 kwietnia z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt; ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom podczas Kongresu
  • 11 - 12 maja III Ogólnopolski Kongres MBA - spotkanie środowiska MBA w Polsce, kadry zarządzającej programami MBA, studentów i absolwentów MBA
  • 2 dni prezentacji panelowych, tematyka: Przywództwo, Edukacja Menedżerska, Project Management, Różnice kulturowe w biznesie, Sprzedaż, Finanse, Sarbanes Oxley Act, Strategie - prezentacja najnowszych rozwiązań biznesowych, bieżących metod zarządzania
  • prelegenci - naukowcy, biznesmeni, trenerzy - wysokiej klasy specjaliści z Polski i zagranicy
  • przywództwo - myślą przewodnią;

Wydarzenia kongresowe:

11 maja ( piątek)

  • ogłoszenie wyników GRY TEES-6 i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom
  • tradycyjna aukcja polskiej sztuki współczesnej, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne występy, koncerty i prezentacje artystów scen krakowskich

12 maja ( sobota)

  • MBA Mixer - interakcje biznesowe - popołudniowe spotkania i prezentacje podzielone na sekcje branżowe (high-tech, konsulting i usługi, przemysł), możliwość poznania menedżerów z danej branży, wymiany doświadczeń

Więcej informacji:

Biuro III Ogólnopolskiego Kongresu MBA
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
tel. 012 293 55 25, 293 55 68, 293 56 85
e-mail: kongres@mba.ae.krakow.pl


Komentarze

madzia 20 października 2014 / Odpisz

fajnie


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl