Wszystko co musisz wiedzieć o wspólnych programach Executive MBA

Wszystko co musisz wiedzieć o wspólnych programach Executive MBA

Znaczenie wspólnych programów MBA (ang.: Joint MBA) w kształceniu podyplomowym menedżerów stale rośnie. Rośnie też ilość tego typu programów oferowanych przez konsorcja najlepszych uczelni na świecie. Oferując najlepszą edukację międzynarodową, studenci mogą korzystać z zasobów wielu najwyższej klasy uniwersytetów. W szczególności dotyczy to programów międzynarodowych.

Kolejną ogromną zachętą dla studentów wspólnych programów MBA jest możliwość podróżowania do różnych miejsc w ramach studiów i zastosowania poznanej teorii w różnym  otoczeniu kulturowym, gospodarczym i politycznym na całym świecie. Możliwość podróżowania między kampusami to dużo większa swoboda wymiany wiedzy niż nawet najbardziej umiędzynarodowiony program MBA oferowany w jednym kraju.

Dlaczego warto rozważyć podjęcie studiów na wspólnym programie EMBA?

Istnieje wiele powodów, dla których wspólne programy Executive MBA są korzystne dla studentów:

  • Korzyści finansowe: we wspólnym programie EMBA otrzymasz co najmniej dwa lub więcej EMBA zamiast jednego.
  • Zasoby: Studenci mają dostęp do wykładowców, badań i programów nauczania wszystkich uczelni biorących udział w programie a nie tylko jednej, co oznacza, że uczestnicy łączą zasoby, aby je jak najlepiej wykorzystać do rozwoju swojej przyszłej kariery zawodowej po studiach.
  • Wyniki i sieci absolwentów: Absolwenci mają dostęp do połączonych sieci absolwentów, co zwiększa możliwości rozwoju kariery w większym stopniu niż w programie indywidualnym.
  • Innowacja: Otwarty charakter współpracy między szkołami biznesu we wspólnym programie EMBA toruje drogę do swobodnej i łatwej wymiany ideałów oraz wyrażania nowych myśli - idealna baza do innowacji.

Czego wymagają wspólne programy EMBA?

Zazwyczaj programy Executive MBA są skierowane do menedżerów, którzy mają duże doświadczenie zawodowe - około 10 do 15 lat. Kandydaci na studia EMBA odróżniają się od studentów MBA właśnie poziomem doświadczenia w pracy.

Studia Executive MBA to zwykle studia w niepełnym wymiarze godzin (part-time), ważne jest, aby wziąć pod uwagę harmonogram zjazdów, aby mieć pewność, że będziemy mieli możliwość ukończyć program podczas pracy.

EMBA wymaga nie tylko zobowiązania finansowego, ale osobistego. Uczestnicy muszą łączyć wyczerpujące wyzwania stawiane przez obowiązki zawodowe z obciążeniem wynikającym ze studiów EMBA. Do tego dochodzi również, w wielu przypadkach, pełnienie obowiązków rodzinnych.

Ponieważ wiele wspólnych programów obejmuje szkoły biznesu z całego świata, moduły odbywają się w bardzo różnych lokalizacjach, aby pokazać globalną wizję biznesu. Często zdarzą się, że zajęcia odbywa się na kilku kontynentach – a to oznacza podróże i naukę w warunkach zmiany stref czasowych.

Wspólne studia Executive MBA są współcześnie oferowane przez najlepsze uczelnie na świecie. Konsorcja tworzone są głównie pomiędzy uczelniami z Europy i Azji lub Ameryki Północnej czy Azji. Studia tego typu są notowane na najwyższych miejscach międzynarodowych rankingów studiów Executive MBA. Studia te oferują nieporównywalnie większe możliwość zdobycia wiedzy i kontaktów w kontekście międzynarodowym. Należy jednak pamiętać, że wyzwania jakie stoją przed uczestnikami tych programów są dużo trudniejsze niż przed uczestnikami studiów indywidualnych.

Źródło: topmba.pl


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl