Jak absolwenci studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania wypadają na tle posiadaczy dyplomów MBA pod względem osiąganych zarobków?

Jak absolwenci studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania wypadają na tle posiadaczy dyplomów MBA pod względem osiąganych zarobków?

Odpowiedzi na to pytanie szukali przedstawiciele Graduate Management Admission Council (GMAC), organu odpowiedzialnego za przeprowadzanie egzaminów GMAT dopuszczających m.in. do studiów magisterskich i MBA.

Jak pokazują informacje zebrane przez tę organizację wśród byłych studentów zarówno zarządzania, jak i MBA, w przypadku mniejszości studentów, którzy pracowali przed podjęciem studiów magisterskich z zakresu zarządzania, ich wynagrodzenie może wzrosnąć średnio o 30 tys. dolarów rocznie po ukończeniu studiów. Odpowiada to bezwzględnej wartości wzrostu zarobków dla typowego studenta MBA (z wyższym wynagrodzeniem na początku) w tym samym okresie.

Jeśli chodzi o przebieg kariery zawodowej, w świetle danych uzyskanych podczas badań, na początku profesjonalnej drogi absolwent MBA osiąga zarobki średnio na poziomie 85 870 dolarów, podczas gdy magister zarządzania otrzyma 51 125 dolarów. Jednocześnie przedstawiciele GMAC twierdzą, iż dla większości studentów zarządzania ważniejsze od wysokiego wynagrodzenia jest znalezienie pracy na dobrym stanowisku. Ponadto w wielu firmach posiadanie tytułu magistra daje przewagę na etapie doboru kandydatów do pracy.

Z wyliczeń GMAC’u wynika, że zwrot poniesionych kosztów związanych z opłatami za studia i utrzymaniem się podczas edukacji w przypadku absolwentów kierunku zarządzania następuje dzięki uzyskiwanym zarobkom już w pierwszym roku pracy, natomiast dla uczestnika typowego dwuletniego programu MBA dopiero po trzech latach i sześciu miesiącach.

Badania również pokazują, że wielu absolwentów studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania uważa, że dyplom magistra zapewnia im większe możliwości rozwoju i otwiera nowe perspektywy zawodowe, a także jest źródłem satysfakcji, a zarobki są mniej istotne. Podobne odczucia mają osoby, które zamierzają podjąć studia MBA. Według nich najważniejsze jest rozwijanie umiejętności niezbędnych dla lidera i zdobycie szerszego zrozumienia biznesu, a nie uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Absolwenci MBA coraz bardziej doceniają niematerialne korzyści, jakie dają takie studia, m.in. sieć kontaktów czy też wymianę doświadczeń.

Eksperci wyraźnie podkreślają, iż dla większości badanych największym problemem nie są pieniądze, ale utknięcie w niektórych przestarzałych wzorcach zachowań. 

Niestety w Polsce nie są prowadzone tego typu badania, a szkoda, gdyż dzięki nim moglibyśmy poznać siłę polskich studiów magisterskich w zakresie zarządzania.

Źródło: ft.com

 

 


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl