Wyniki badań PERSPEKTYWA PREZESÓW i PERSPEKTYWA HR

W dniach 20 i 24 czerwca odbyła się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW (organizator studiów Executive MBA UW) prezentacja wyników dwóch badań: PERSPEKTYWA PREZESÓW i PERSPEKTYWA HR.

PERSPEKTYWA HR

20 czerwca 2013 r., w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW, odbyła się prezentacja wyników badania „Perspektywa HR", zrealizowanego wśród grona dyrektorów personalnych największych firm w Polsce przez zespół MCZ UW we współpracy z firmą doradczą PwC, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz PKN Orlen.

Dyrektorzy HR przewidują znaczące ograniczenie zatrudnienia w perspektywie 2020 roku, przede wszystkim na skutek postępu automatyzacji pracy. Jednocześnie wskazują, że rozwój firm będzie zależał przede wszystkim od przywódczych zdolności ich liderów.

„W związku z postępem automatyzacji, 68% dyrektorów HR, którzy wzięli udział w naszym badaniu, oczekuje ograniczenia zatrudnienia w swoich firmach o ponad 10% do 2020 roku. Jednocześnie 25% dyrektorów spodziewa się redukcji zatrudnienia o więcej niż 25%" - powiedział dr Michał Zdziarski, Dyrektor ds. Badań MCZ UW, kierownik projektu badawczego „Perspektywa HR".

Jednocześnie uczestnicy badania wskazują obszary, które ich zdaniem będą warunkiem rozwoju polskich firm w ciągu najbliższych lat. Ponad 57% badanych wskazuje na priorytetową rolę przywództwa na każdym szczeblu przedsiębiorstw. Więcej niż jedna trzecia dyrektorów HR szansy na wzrost swojej organizacji upatruje w innowacjach, a także w optymalizacji kosztów.

więcej informacji nt. wyników badania w pliku

PERSPEKTYWA PREZESÓW

24 czerwca 2013 r., w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW, odbyła się prezentacja wyników badania „Perspektywa Prezesów", zrealizowanego wśród grona prezesów zarządów największych przedsiębiorstw w Polsce wg „Listy 500 Rzeczpospolitej."

Ponad 70% prezesów, którzy wzięli udział w badaniu, spodziewa się rozwoju swoich firm w przeciągu najbliższego roku.

Dwa najważniejsze działania, od których, zdaniem prezesów, zależą perspektywy wzrostu kierowanych przez nich firm, to ciągła poprawa efektywności (59,3% wskazań) oraz zwiększenie sprzedaży do obecnych klientów (33,9%). W zestawieniu priorytetowych działań zwraca także uwagę potrzeba automatyzacji i inwestycji w IT (30.5%) oraz ekspansja zagraniczna (30,5%), która w ubiegłorocznej edycji badania nie znalazła się na liście priorytetów prezesów.

więcej informacji nt. wyników badania w pliku...


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl