Badanie Indeks nastrojów HR prowadzone przez Trio Management

Trio Management, przy współpracy z Serwisem HR prowadzonym przez Wolters Kluwer oraz portalem Nowoczesna Firma, uruchomiło czwartą edycję badania "Indeks nastrojów HR".

Indeks nastrojów HR skierowany jest do osób, które odpowiadają w firmach za zarządzanie zasobami ludzkimi (dyrektorów i kierowników personalnych). Dotyczy działań, jakie podejmują organizacje w Polsce w obszarze polityki personalnej w związku ze zmianami, które zachodzą na rynku. Badanie zakończone będzie raportem, który wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie.
 
W poprzedniej edycji badania udział wzięło 137 firm reprezentujących różne sektory gospodarki, a dyrektorzy personalni, którzy uczestniczyli w badaniu, wysoko ocenili jakość raportu prezentującego wyniki.

Link do ankiety znajdziecie Państwo na stronie:

www.triomanagement.pl/Default.aspx?PageId=378

Dane do badania będą zbierane w lipcu i sierpniu 2010 roku a raport ukaże się na koniec września 2010 roku.

Porównanie poprzednich trzech edycji badania wskazało, że niedługo po ogłoszeniu kryzysu (w drugiej połowie 2008 roku) działania firm nakierowane były głównie na poszukiwanie oszczędności. Obecnie obserwujemy zwrot w kierunku zwiększania wydajności funkcjonowania organizacji, a także dostosowania polityki personalnej do poprawiającej się sytuacji rynkowej. Mamy nadzieję, że IV edycja wskaże na kolejne ciekawe trendy w badanych obszarach.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 

Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl