Zarobki osób o różnym wykształceniu w 2009 roku

Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2009 roku przez firmę Sedlak & Sedlak, najwyższe płace otrzymywały osoby z tytułem magistra lub inżyniera. Wynagrodzenia połowy z nich mieściły się w przedziale od 2 750 do 6 500 PLN. Najmniej zarabiała grupa pracowników ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub zawodowej. Mediana ich płac wyniosła 2 400 PLN.

OBW2009

W grupie najlepiej zarabiających dominowały osoby po studiach technicznych, takich jak elektronika czy informatyka. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN i była 1,9 razy większa niż w przypadku ich kolegów legitymujących się dyplomem uczelni pedagogicznej (2 650 PLN). Wysokie płace otrzymywali także pracownicy z dyplomem uczelni ekonomicznych i medycznych. Ich miesięczne zarobki to odpowiednio 4 250 i 4 035 PLN. Z kolei wynagrodzenia absolwentów kierunków humanistycznych kształtowały się na poziomie 3 500 PLN.

Ważnym czynnikiem determinującym poziom wynagrodzeń na poszczególnych poziomach w hierarchii organizacji było posiadanie dyplomu MBA. W grupie dyrektorów ukończenie studiów dla kadry menedżerskiej oznaczało ponad dwukrotny wzrost zarobków (z 9 900 do 20 000 PLN). Podobne tendencje zaistniały wśród przedstawicieli kadry kierowniczej i starszych specjalistów. I tak ci, z dyplomem MBA mieli odpowiednio o 4 500 PLN i 3 877 PLN wyższe płace niż pracownicy tego samego szczebla, którzy nie zdecydowali się na tą formę pogłębiania wiedzy.

OBW2009

Uzyskanie tytułu doktora w znacznie mniejszym stopniu, niż posiadanie dyplomu MBA, różnicowało poziom płac na poszczególnych szczeblach. Najwyższe dysproporcje wynagrodzenia można było zaobserwować na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych. Wyniosły one odpowiednio 3 000 PLN i 1 500 PLN na korzyść osób legitymujących się doktoratem. Warto zaznaczyć, że w badanej próbie ukończenie studiów doktoranckich w przypadku specjalistów nie miało wpływu na wysokość otrzymywanych zarobków, a w grupie starszych specjalistów wiązało się nawet z niższymi płacami.

OBW2009

Jak kształtowały się zarobki Polaków w 2010 roku? Jakie wykształcenie gwarantowało najwyższe wynagrodzenie? Na jakich stanowiskach płacono w tym roku najlepiej? Odpowiedzi na te pytania poznamy po zakończeniu tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Weź udział w badaniu!

Aleksandra Czajka
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Aleksandra Czajka

Aleksandra Czajka

Sedlak & Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl