ratingMBA 2010 (III edycja badania)

Rating MBA to badanie jakości studiów MBA przeprowadzane przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM (www.semforum.org.pl). Badanie odbywa się co drugi rok a pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Oceny punktowej dla poszczególnych kategorii dokonuje panel ekspertów Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM opierając się na nadesłanych kwestionariuszach i dodatkowych informacjach, przy użyciu formularza oceny. Formularze oceny są narzędziem pomocniczym, w którym eksperci wpisują zaobserwowane mocne i słabe strony ocenianego programu. Stanowiły one przesłankę do przyznawania punktów w ramach każdej spośród ocenianych kategorii. Oceny panelu ekspertów zatwierdziła Kapituła Ratingu 2010.

W tym roku poddano następujące cechy programów:

a. instytucjonalizacja, na którą składają się:

i. dojrzałość instytucjonalna programu
ii. umiędzynarodowienie programu

b. rekrutacja, na którą składają się:

i. stawiane kandydatom wymagania rekrutacyjne
ii. przebieg procesu rekrutacji

c. kształcenie, na które składają się:

i. program kształcenia
ii. sposób realizacji programu kształcenia

d. kariery absolwentów, na które składają się:

i. awans zawodowy absolwentów
ii. budowanie wspólnoty absolwentów

(rok wcześniej, dodatkowo: e. udział absolwentów i pracodawców w procesie oceny

i. liczba absolwentów respondentów oraz firmy, w których są zatrudnieni
ii. liczba pracodawców respondentów oraz status firm)

W trzeciej edycji do procedury ratingu przystąpiło 38 programów. 8 programów zakwalifikowano do klasy mistrzowskiej, 9 do klasy profesjonalnej plus, 7 do profesjonalnej, 8 do aspirującej i 6 do obiecującej.


Nazwa programu
rok 2008
rok 2006
Programy mistrzowskie (M):    
Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
M
M
Executive Master of Business Administration Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
P
P
Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
M
M
International MBA Programme Centrum Kształcenia Menedżerów UW
M
M
International MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
M
M
Międzynarodowy Program MBA GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
M
M
Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
M
M
Warsaw-Illinois Executive MBA Uniwersytet Warszawski
P
M
Programy profesjonalne plus (P+):    
EuroMBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
--
--
European MBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
P
M
Executive Master of Business Administration Programme Marketing & Management Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
P
M
Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
P
P
International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
O
P
Koźmiński MBA (z semestrem specjalistycznym) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
S
P
Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
P
P
Program Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
P
M
Viadrina MBA - Management for Central and Eastern Europe Europa Universitat Viadrina
P
M
Programy profesjonalne (P):    
CeMBA Polsko-Niemiecki Program MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
P
M
Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Program „Master Administration des Entreprises" Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
P
P
Master of Business Administration Uniwersytet Gdański
S
S
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
S
P
MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie" Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
P
P
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
P
P
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA Uniwersytet Łódzki
S
S
Programy aspirujące (A):    
Executive MBA Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
--
--
Executive MBA Finanse Międzynarodowe/ Marketing Międzynarodowy Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
--
O
Executive MBA Information Technology Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
--
--
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
O
--
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
A
O
MBA - Zarządzanie Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
O
--
Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies Politechnika Krakowska
--
O
Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu" Politechnika Wrocławska
P
--
Programy obiecujące (O):    
CSU - AGH MBA Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
--
--
Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
--
--
MBA in Management Communication, MBA in Marketing Communication, MBA in IT Management, MBA in Healthcare Management Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
--
--
MBA Zarządzanie Strategiczne Programami i Projektami Politechnika Gdańska
--
--
Program MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
--
--
Studia Podyplomowe Executive MBA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
O
S

Na uwagę zasługuje fakt, że pewna część programów, które brały udział w poprzednich edycjach ratingu MBA nie była kasyfikowana w tegoroczej edycji. Ponadto w edycji 2010 pojawiło się 10  (ok. 26%) nowych programów, które nie były oceniane w poprzednich edycjach. W tegorocznej edycji na 38 ocenianych programów tylko 12 (ok. 30%) nie zmieniło swojej klasy, 13 (ok. 34%) programów  podniosło swoją ocenę i zostało przeniesionych do wyższej klasy, 2 (ok. 5%) programy obniżyły swoją ocenę.

Więcej informacji na stronach: www.semforum.org.pl


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl